What's new?

In onze nieuws updates staan de laatste ontwikkelingen vermeld die voor onze klanten van belang zijn om te weten. De onderwerpen zijn kort en bondig geformuleerd en worden per email rechtstreeks naar de ontvanger verzonden. Wilt u ook deze ISM newsupdate ontvangen? Stuur dan uw verzoek aan: info@roodbovengroen.com. Voor het gemak hebben wij onderstaand de ISM newsupdate archieven beschikbaar gesteld.

roodbovengroen|6691b008-7614-44bb-bc8c-cc3a25115c09

2019

ISM NEWS UPDATE NR.101

 • Binnenvaarttijd voor vaarbevoegdheid gezel zeilvaart
 • Uitbreiding Rood Boven Groen met Willem Starke
 • MLC Guideline Harassment and Bullying van kracht
 • Bunker delivery note amendments
Lees meer>>>

2018

ISM NEWS UPDATE NR.100

 • Verzekeringen volgens MLC regulation 2.5 en 4.2
 • Samenwerking met Sea Rangers
 • Buitenboordafsluiters, leren van een ongeval
 • MSC1 Circ. 1321 Guidelines for measures to prevent fires in engine-rooms
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.99

 • Medical First Aid en Medical Care training herhalen
 • Nieuwe collega bij Rood Boven Groen
 • Goedkeuring DSD en SA van Rood Boven Groen
 • Aanmelden bij Eemshaven kan alleen via Port Base/Maritime Single Window
 • SOLAS - Recovery of persons from the water en het RescueNet van Waterworks en Rood Boven Groen
 • KIWA eisen vaartijd gezel zeilvaart
 • Ballast Water Management PSC inspection checklist
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.98

 • Goedkeuring online STCW training RBG door Ministerie
 • AVG
 • Douaneformaliteiten
 • Nieuwe implementatiedatum, MARPOL Annex IV, Baltische zee, special area.

 

Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.97

 

 • MLC Document Generator ge-update voor 10 vlaggestaten 
 • Verzekeringscertificaten MLC amendments 2014 op orde? 
 • CiC luchtverontreiniging scheepvaart 
 • Polar Code samengevat voor schepen die geen Polar Certificate behoeven 
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.96

 • MLC amendments
 • MARPOL amendments
 • ISO audit RBG
 • Nieuwe downloads
Lees meer>>>

2017

ISM NEWS UPDATE NR.95

 • Crowd management training online
 • Vertrek Jan Dijkstra
 • Nieuwe IMO Guidelines ter voorkoming van ongelukken bij Lifeboat oefeningen
 • IMO FAL Formulieren
 • Garbage Record Book
 • AVG
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.94

 • Dat is juist/safety first digitaal beschikbaar
 • MLC amendments 2014
 • Lijst met verplichte certificaten en documenten
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.93

 • Richtlijnen voor het gebruik van elektronische certificaten
 • Cyber security
 • CiC on Safety of Navigation and Life Saving Appliances
 • CiC on crew familiarisation for enclosed space entry
 • Ballast Water Management Plan
 • Guidelines on board fuel sampling 
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.92

 • RBG verwelkomt nieuwe medewerker
 • MLC-2006 Guide 2017
 • Financial Security requirements MLC-2006.
 • Aanpassing Schengengrenscode bij aan- en afmonstering zeevarenden
 • Flowchart vaarbevoegheden zeilvaart
 • Update ECDIS voor september 2017
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.91

 • RBG vanaf 1 maart weer op volle sterkte
 • Netherlands Regulatory Framework link
 • Medical Care en Medical First Aid
 • IMO circulaire STCW.7/Circ.24 met uitleg over interpretatie STCW
 • Kalibreren draagbare instrumenten voor testen van de atmosfeer
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.90

 • Medical first aid en Medical care
 • IMO circulaire betreft definitieve invoering STCW Manila Amendments
 • Non-ISPS verklaring
 • Polar Code
 • Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers
 • Nieuwe link naar maritieme wetgeving
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.89

 • Verlengen verlopen vaarbevoegdheidsbewijs
 • Aantonen geldige certificaten bij verlengen vaarbevoegdheidsbewijs
 • Meldplicht aanpassing accommodatie
 • MLC amendments
Lees meer>>>

2016

ISM NEWS UPDATE NR.88

 • Eerste inspectie RINA op zeegaand zeilschip
 • Bemanningsaangelegenheden
 • Brochure Radio Medische Dienst
 • Gids uitbannen intimidatie en pesten aan boord
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.87

 • Vragenlijst van PSC t.b.v. CIC MLC-2006
 • Coursenter per 1-11-2016 off-line
 • Modelovereenkomst afloskapiteins
 • Ondertekende crewlijsten bewaren ivm afdrachtsvermindering loonbelasting
 • Checklijst verstekelingen
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.86

 • Ontwikkelingen rond gebruik SafeSeaNet
 • VBB STCW 2010 ook voor buitenlandse officieren
 • Afgifte sewage in special area Oostzee
 • ECDIS, Hoogspanning en Radar nodig voor VBB koopvaardij
 • CIC 2016: MLC-2006
 • Aanvraag Wreck removal certificate
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.85

 • Pieter Kaptein versterkt team RBG
 • Refresher Proficiency in survivalcraft volstaat voor Nederlandse officieren
 • Varen op Denemarken
 • Rood Boven Groen past website aan vanwege toename aanvragen VBB
 • Publicatie Updates Datema en nieuwe editie IAMSAR VOL. III
 • Handleiding voor keuringsartsen
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.84

 • Vaarbevoegdheidsbewijs tijdig verlengen
 • Kannad Marine Safelink EPIRB recall
 • Afschaffen standaard onderzoek tuberculose
 • Digitaal Ship Security Plan van RBG goed ontvangen
 • Medische uitrusting
 • Digitale nautische updates en boekwerken
 • Non-ISPS verklaring zeilschepen
Lees meer>>>

2015

ISM NEWS UPDATE NR.83

 • Succesvolle DOC audit voor RBG
 • Effectieve fire drills
 • Rescue at sea 2015
 • Erkenning buitenlandse Sailing Endorsement
 • Directe uitgifte CRA door KIWA
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.82

 • CIC focust op gevaar van besloten ruimtes
 • Immigratieproblemen aan de Nederlandse grens
 • Zijn uw zeevaartpapieren al Manila-proof?
 • BST najaar 2015 met Stephan Kramer
 • Inmarsat Fleet 77 aan boord
 • Checklijst EU 2010/36 op website
 • stageplekken zeevaartopleiding
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.81

 • Verslechterde situatie op de middellandse zee
 • Ademperslucht bescherming
 • Infractieprocedure inzake regeling zeilschepen beeindigd
 • Stageplek gezocht
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.80

 • ISM voor zeilschepen in Deense wateren
 • Noodnummer onder de aandacht
 • Vrijboorrapport op de agenda van Register Holland
 • Communicatie bij brand aan boord
 • MLC keuringen
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.79

 • Het ISM systeem van RBG is zeer compleet
 • MLC controle door ILenT aan boord
 • Wrakopruimingscertificaat aanvragen
 • Koopvaardijbevoegdheid verkregen met GZV-aanvulling tocht te verlengen met zeiltijd
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.78

 • RBG passagiers tel- en registratiesysteem volgens EU 98/41 goedgekeurd
 • MLC-2006 keuringen aan boord van zeilschepen
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.77

 • Twee nieuwe SOLAS eisen (regulation III/19) per 01-01-2015
 • Wrakopruimingsverdrag treedt op 14 april 2015 in werking
 • Port State Control
 • Nieuwe normen zwavelgehalte en guidelines on fuel availability in ECAS.
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.76

 • Uitvoering nieuwe bemanningswetgeving
 • MLC-2006
 • Certificeringszaken
 • Richtlijn EU98/41
 • STCW cursussen van Rood Boven Groen
 • MOB oefening voor de ROTC - vervolg
Lees meer>>>

2014

ISM NEWS UPDATE NR.75

 • MOB oefening voor het begin van de ROTCYP
 • Tijdelijke regeling verlopen vaarbevoegdheidsbewijs
 • Formulier voor communicatieverklaring
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.74

 • Keuring tel- en registratie-systeem volgens richtlijn EU 98/41
 • Informatiebulleting STCW Manilla wijzigingen
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.73

 • Punten met betrekking tot de nieuwe wet zeevarenden
 • Port State Control concentrated inspection campaign
 • Ship Security Officer nu via Rood Boven Groen
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.72

 • Gevolgen nieuwe zeevaartbemanningswet
 • Gevolgen voor het vaarbevoegdheidsbewijs
 • Procedures voor herstel van drenkelingen
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.71

 • Nieuwe wet zeevarenden van kracht per 3 mei 2014
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.70

 • Monsterboekje nieuwe stijl
 • Bridge navigational watch alarm system (BNWA) voor bestaande schepen
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.69

 • MLC-2006 arbeidsovereenkomst
 • Basic Safety Training
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.68

 • MLC-2006
 • Informatie bulleting betreft gevolgen invoering STCW-Manilla amendments
Lees meer>>>

2013

ISM NEWS UPDATE NR.67

 • MLC workshop
 • Noodnummer en Agentschap Telecom
 • Weren van asbest
 • Flag State Contact Points for Port State matters
 • Verwachtingen rond de nieuwe zeevaartbemanningswet
 • ECDIS cursus
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.66

 • MLC-2006 zaken
 • Secrity Awareness en Security Duties
 • Nieuwe zeevaartbemanningswet
 • RMA Questionnaire
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.65

 • MLC implementatie en deelcertificering zeilschepen
 • Nieuwe scheepvaartroutes Noordzee per 1 augustus 
 • Uitstel van kracht worden nieuwe zeevaartbemanningswetgeving
 • Twee soorten vaarbevoegdheden rating deck
 • Nieuwe editie IAMSAR vol.III per 01-07-2013
 • Erkennen nieuwe trainingen
 • Uitleg invullen nieuwe Garbage Record Book
 • Niet-originele batterijen in GMDSS apparatuur niet toegestaan
 • Vereiste lengte embarkation ladders
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.64

 • Vernieuwde Zeevaartbemanningswet en Manila amendments
 • Overzicht vaarbevoegheden koopvaardij
 • NON-ISPS
 • Handige website voor maritieme cursussen
 • Revised Guidelines for the maintenance and inspection of fire protection systems and appliances
 • Papieren in orde geeft voordeel bij controles
 • Software voor bijhouden werk- en rusttijden
 • Port State Control
 • Waterdichte deuren
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.63

 • Overzicht verplichte verzekeringen
 • Nieuw 3 jarig ISO certificaat Rood Boven Groen
 • Geheel gereviseerde MARPOL Annex V (garbage)
 • Scherpe controle op werk- en rusttijden door Klasse en Port State
 • HAVEP (Harmonized Verification Programm) on passenger ships
 • Officieren gezocht voor de Rembrandt van Rijn
 • Cold water survival
Lees meer>>>

2012

ISM NEWS UPDATE NR.62

 • Nieuwe medewerker Rood Boven Groen
 • DOC audit Rood Boven Groen
 • Goedkeuring STCW Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity
 • Hulpmiddel DMLC Part II
 • SEEMP
 • Passenger Liability
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.61

 • Wijzigingen MARPOL
Lees meer>>>

ISM NEWS UPDATE NR.60

 • Toegenomen aantal aanhoudingen van Nederlandse schepen
 • Verplichting verzekering voor aansprakelijk
Lees meer>>>

2011

2010

William Boothstraat 2-2
8861 TL Harlingen
The Netherlands
+31 (0)517-431077
info@roodbovengroen.nl