What's new?

In onze nieuws updates staan de laatste ontwikkelingen vermeld die voor onze klanten van belang zijn om te weten. De onderwerpen zijn kort en bondig geformuleerd en worden per email rechtstreeks naar de ontvanger verzonden. Wilt u ook deze ISM newsupdate ontvangen? Stuur dan uw verzoek aan: info@roodbovengroen.com. Voor het gemak hebben wij onderstaand de ISM newsupdate archieven beschikbaar gesteld.

ISM NEWS UPDATE NR.89

  • Verlengen verlopen vaarbevoegdheidsbewijs
  • Aantonen geldige certificaten bij verlengen vaarbevoegdheidsbewijs
  • Meldplicht aanpassing accommodatie
  • MLC amendments

VERLENGEN VERLOPEN VAARBEVOEGDHEIDSBEWIJS
Sinds 6 december 2016 is het wettelijk weer mogelijk gemaakt om een verlopen vaarbevoegdheidsbewijs te verlengen zonder boven de sterkte te moeten varen. Voorwaarde is wel dat kan worden aangetoond dat er 1 jaar vaartijd in de afgelopen 5 jaar óf 3 maanden vaartijd in de afgelopen 6 maanden BEVOEGD is gevaren.

AANTONEN GELDIGE CERTIFICATEN BIJ VERLENGEN VAARBEVOEGDHEIDSBEWIJS
Het KIWA heeft aangegeven dat vanaf 1-1-2017 bij de aanvraag voor verlenging van vaarbevoegdheidsbewijzen van officieren aangetoond moet worden dat de certificaten Basic Safety, Advanced Fire Fighting, Proficiency in Survival Craft, Medical First Aid en Medical Care niet ouder zijn dan 5 jaar op het moment van de aanvraag. Welke certificaten van toepassing zijn hangt af van de gewenste bevoegdheden.

MELDPLICHT AANPASSINGEN ACCOMMODATIE
Schepen zijn verplicht bepaalde aanpassingen aan accommodaties en installaties aan boord te registreren en te melden bij Klasse. Het gaat hierbij om structurele aanpassingen die invloed kunnen hebben op de geldigheid van ship safety certificaten, safety plans, fire control plans, damage control plans e.d. Deze verplichting staat in SOLAS Chapter 1 Part B, regulation 11b. De EMSA heeft geconstateerd dat hieraan in de praktijk vooral door passagiersschepen niet altijd wordt voldaan.

MLC AMENDMENTS
Per 11-1-2017 worden nieuwe MLC-amendments van kracht. Deze betreffen de verplichting voor scheepseigenaren om zich te verzekeren t.b.v. financiële zekerheid voor de volgende zaken:
het niet nakomen van hun verplichtingen bij repatriëring van de zeevarende (“abandonment”)
aansprakelijkheid jegens de zeevarende (“shipowner liability”);
compensatie voor contractuele vorderingen van de zeevarende (“crew claims”).De Nederlandse overheid heeft bij het ILO uitstel aangevraagd en aangegeven dat zij verwacht vanaf 1-1-2018 e.e.a. in de Nederlandse wet te hebben opgenomen.
Naar verwachting zullen schepen vanaf hun eerste MLC Renewal de amendments aan boord geïmplementeerd moeten hebben. Dit betekent voor de meeste schepen omstreeks augustus 2018. Tegen die tijd zullen er een nieuw DMLC part I en II moeten komen, aangevuld met de punten 15 en 16.
Scheepseigenaren wordt aangeraden contact op te nemen met hun verzekeraar om na te gaan in hoeverre de crew verzekeringen al aan deze amendments voldoen.

Terug>>>
William Boothstraat 2-2
8861 TL Harlingen
The Netherlands
+31 (0)517-431077
info@roodbovengroen.nl