What's new?

In onze nieuws updates staan de laatste ontwikkelingen vermeld die voor onze klanten van belang zijn om te weten. De onderwerpen zijn kort en bondig geformuleerd en worden per email rechtstreeks naar de ontvanger verzonden. Wilt u ook deze ISM newsupdate ontvangen? Stuur dan uw verzoek aan: info@roodbovengroen.com. Voor het gemak hebben wij onderstaand de ISM newsupdate archieven beschikbaar gesteld.

ISM NEWS UPDATE NR.94

  • Dat is juist/safety first digitaal beschikbaar
  • MLC amendments 2014
  • Lijst met verplichte certificaten en documenten

DAT IS JUIST/SAFETY FIRST DIGITAAL BESCHIKBAAR
De digitale versie van het nieuwe “Dat is juist” boekje is hier te downloaden.


MLC AMENDMENTS 2014
Op 18-1-2017 zijn twee nieuwe MLC amendments in werking getreden. Deze betreffen de verplichting dat de scheepseigenaar zich verzekert tegen de kosten voor repatriëring en “abandonment” en de financiële gevolgen van aansprakelijkheid jegens de zeevarende in geval van (langdurige) ziekte of overlijden. Veelal worden bovengenoemde zaken verzekerd via de P&I en/of crew verzekeringen. De verzekeraars dienen hiervoor certificaten af te geven. Nederland zal deze amendments naar verwachting pas op 1 januari 2018 in de nationale wetgeving geïmplementeerd hebben. Nederland heeft hiervoor bij het ILO uitstel aangevraagd. De correspondentie die hierop betrekking heeft kan worden gedownload van onze website. Het is, in verband met mogelijke controles, aan te raden deze correspondentie bij de polis van de betreffende P&I of crew-verzekering te bewaren.

Als gevolg van bovengenoemde MLC amendments dient bij de eerstvolgende MLC renewal audit het DMLC part II te worden aangevuld. Onze MLC Document Generator ( www.mlc-2006.eu ) is hierop inmiddels aangepast. Omdat, naast Nederland, veel andere landen de implementatie van deze amendments in hun nationale wetgeving nog niet hebben afgerond, kunnen wij nu nog geen vlag-specifieke informatie met betrekking tot deze amendments in onze MLC Document Generator opnemen.

LIJST MET VERPLICHTE CERTIFICATEN EN DOCUMENTEN
Er is een nieuwe lijst van de IMO met alle mogelijke certificaten en andere scheepsdocumenten die, afhankelijk van het schip, aan boord moeten zijn. Deze lijst kunt u hier downloaden.

Terug>>>
William Boothstraat 2-2
8861 TL Harlingen
The Netherlands
+31 (0)517-431077
info@roodbovengroen.nl