What's new?

In onze nieuws updates staan de laatste ontwikkelingen vermeld die voor onze klanten van belang zijn om te weten. De onderwerpen zijn kort en bondig geformuleerd en worden per email rechtstreeks naar de ontvanger verzonden. Wilt u ook deze ISM newsupdate ontvangen? Stuur dan uw verzoek aan: info@roodbovengroen.com. Voor het gemak hebben wij onderstaand de ISM newsupdate archieven beschikbaar gesteld.

ISM NEWS UPDATE NR.91

  • RBG vanaf 1 maart weer op volle sterkte
  • Netherlands Regulatory Framework link
  • Medical Care en Medical First Aid
  • IMO circulaire STCW.7/Circ.24 met uitleg over interpretatie STCW
  • Kalibreren draagbare instrumenten voor testen van de atmosfeer

RBG VANAF 1 MAART WEER OP VOLLE STERKTE
Nadat onze vaste medewerkster Joke besloten heeft om haar carrière voort te zetten bij onze collega’s van de Maritieme Academie in Harlingen, hebben wij een goede opvolgster gevonden in Margreet. Margreet was werkzaam bij een Reder in Harlingen en heeft daar onder andere kennis opgedaan met het KIWA, vaarbevoegdheidsbewijzen en het verwerken van ISM gerelateerde documenten en heeft de dynamiek van de scheepvaart van dichtbij leren kennen. Vanaf 1 maart zal Margreet bij Rood Boven Groen beginnen.
Daarnaast hebben wij Dominique aangenomen, om ons team te helpen de administratieve kantoorlasten te verlichten, zodat wij ons op de details kunnen concentreren. Wij waarderen het zeer dat bedrijven ons steeds meer benaderen voor hulp bij communicatie met bevoegde autoriteiten in verband met problemen rond nieuwe en veranderende wetgeving. Uitbreiding in ons personeelsbestand is hierdoor noodzakelijk gebleken.
Met ons team zijn wij binnenkort dus weer op volle sterkte en kunnen wij de kwaliteit die u van ons gewend bent voortzetten.

AANVULLING OP ISM NEWS UPDATE NR.90 – NETHERLANDS REGULATORY FRAMEWORK
De link naar het Netherlands Regulatory Framework is: https://puc.overheid.nl/nsi

MEDICAL CARE EN MEDICAL FIRST AID
Sinds 1-1-2017 dienen officieren die Medical Care moeten hebben ook te beschikken over een geldig certificaat Medical First Aid. Ook dient dit getoond te worden bij elke aanvraag van een vaarbevoegdheidsbewijs en mogelijk bij een PSC.
Velen waren/zijn in de veronderstelling dat de Medical Care training de Medical First Aid training afdekt. In het verleden werd daarom meestal alleen de Medical Care (Medical training Unlimited) herhaald.
Op Nederlandse trainingsinstituten zijn de trainingen Medical First Aid (STCW Reg.VI/4-1, 2-daagse training) en Medical Care (STCW Reg.VI/4-2, 3-daagse training) nu duidelijk gescheiden.
Er doen zich op dit moment echter problemen voor met sommige buitenlandse certificaten Medical Care die in de afgelopen jaren behaald zijn (o.a. in Spanje en Duitsland). Dit zijn vaak trainingen van 4 of meer dagen geweest, waarvan soms onduidelijk is of de betreffende training ook de Medical First Aid inhoudt.
Op dit moment wordt door sommige buitenlandse trainingsinstituten gezocht naar een oplossing hiervoor: door óf het afgeven van een extra Medical First Aid certificaat óf het afgeven van een verklaring.
Voor nu raden wij iedereen met een buitenlands Medical Care certificaat aan contact op te nemen met het betreffende trainingsinstituut voor meer duidelijkheid hierover. Zeevarenden die deze training nog moeten gaan volgen raden wij ook aan zich van te voren ervan te vergewissen dat beide certificaten worden afgegeven.
Ma-Co uit Hamburg heeft aangekondigd dat zij binnenkort Medical First Aid én Medical Care certificaten gaan afgeven, ook voor reeds gevolgde trainingen.


IMO CIRCULAIRE STCW.7/CIRC.24 MET UITLEG OVER INTERPRETATIE STCW
N.a.v. misverstanden en onduidelijkheden, vooral bij Port State inspecties, is de IMO circulaire STCW.7/Circ.24 tot stand gekomen. Wij raden iedereen aan deze circulaire aan boord te bewaren ter voorkoming van mogelijke problemen bij inspecties. De circulaire hier te downloaden.

De uitleg betreft de volgende zaken:
Het aantal vaarbevoegdheidsbewijzen, certificaten en schriftelijke bewijzen dat op basis van het STCW-verdrag van een zeevarende kan worden vereist is beperkt en staat aangegeven in Tabel B-I/2 van de STCW-code. Port State dient zich bij inspecties tot deze documenten te beperken. Een IMO Model Course is slechts een voorbeeld van hoe een gedeelte van de STCW-code kan worden ingevuld en betreft geen officiële interpretatie. Op basis van het STCW-verdrag kan bij inspecties dan ook niet worden vereist dat certificaten en schriftelijke bewijzen verwijzingen naar IMO Model Courses bevatten. De juiste verwijzing op vaarbevoegdheidsbewijzen, certificaten en schriftelijkebewijzen naar het STCW-verdrag is: the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended. Het kan echter zijn dat ook documenten in omloop zijn met een anders verwoorde verwijzing naar het STCW-verdrag. Deze documenten dienen desondanks te worden geaccepteerd. Een vaarbevoegdheidsbewijs als kapitein, stuurman of maritiem officier geldt als schriftelijk bewijs dat aan de verplichting van generieke vaardigheid in het werken met ECDIS wordt voldaan.  De type-specifieke vaardigheid in het werken met de betreffende ECDIS-apparatuur aan boord kan worden verkregen via familiarisatie aan boord. Een type-specifieke training en schriftelijk bewijs dat een dergelijke training is gevolgd is dan ook niet vereist. De introductie van de nieuwe bevoegdheden Able Seafarer Deck/Gekwalificeerd Gezel Dek (II/5), Able Seafarer Engine/Gekwalificeerd Gezel MK (III/5), Electro-Technical Officer (III/6) en Electro-Technical Rating (III/7) houdt niet in dat deze bevoegdheden ook aan boord aanwezig dienen te zijn. Het aan boord hebben van bemanningsleden die in het bezit zijn van deze bevoegdheden is alleen verplicht indien deze worden vermeld op het bemanningscertificaat (MSMD) van het schip, of als bemanningsleden in deze functies zijn aangemonsterd.

KALIBREREN DRAAGBARE INSTRUMENTEN VOOR TESTEN VAN DE ATMOSFEER
Kalibreren van draagbare instrumenten voor het testen van de atmosfeer in enclosed spaces wordt bereikt door de instructies van de fabrikant te volgen. Hiermee wordt voldaan aan de uniforme interpretatie van de vereisten beschreven in SOLAS regulation XI-1/7.
Bovenstaande is bekend gemaakt middels de IMO circulaire MSC.1/Circ.15 (28-11-2016). (Deze download is komen te vervallen)

Terug>>>
William Boothstraat 2-2
8861 TL Harlingen
The Netherlands
+31 (0)517-431077
info@roodbovengroen.nl