What's new?

In onze nieuws updates staan de laatste ontwikkelingen vermeld die voor onze klanten van belang zijn om te weten. De onderwerpen zijn kort en bondig geformuleerd en worden per email rechtstreeks naar de ontvanger verzonden. Wilt u ook deze ISM newsupdate ontvangen? Stuur dan uw verzoek aan: info@roodbovengroen.com. Voor het gemak hebben wij onderstaand de ISM newsupdate archieven beschikbaar gesteld.

ISM NEWS UPDATE NR.87

  • Vragenlijst van PSC t.b.v. CIC MLC-2006
  • Coursenter per 1-11-2016 off-line
  • Modelovereenkomst afloskapiteins
  • Ondertekende crewlijsten bewaren ivm afdrachtsvermindering loonbelasting
  • Checklijst verstekelingen

CIC MLC-2006 VRAGENLIJST VAN PSC
In onze vorige ISM News Update maakten wij melding van het feit dat de PS Concentrated Inspection Campaign van dit najaar gaat over de naleving van MLC-2006. Inmiddels is er een vragenlijst beschikbaar, die PS bij haar controles zal hanteren. De vragenlijst en bijbehorend persbericht zijn te downloaden van onze website.

COURSECENTER GAAT PER 1-11-2016 OFF-LINE
Onlangs kregen wij bericht dat de website Coursenter.com, waarop een groot aantal maritieme trainingen in Nederland waren samengebracht, per 1 november a.s. off-line gaat. Wij vinden het erg jammer dat deze handige hulp bij het zoeken naar beschikbare training verdwijnt.

MODELOVEREENKOMST AFLOSKAPITEINS
Deze zomer is er in het kader van het vervallen van de VAR een modelovereenkomst voor afloskapiteins tot stand gekomen. De modelovereenkomst en algemene voorwaarden afloskapiteins (beide in Word) en een artikel met uitleg over de tot standkoming van deze overeenkomst zijn te downloaden van onze website. (deze download is komen te vervallen).

ONDERTEKENDE CREWLIJSTEN BEWAREN T.B.V. DE BELASTINGDIENST
Schepen worden geadviseerd om hun crewlijsten in het vervolg te ondertekenen, waarna deze bewaard dienen te worden voor de belastingdienst ten behoeve van afdrachtsvermindering loonbelasting.

CHECKLIJST VERSTEKELINGEN
De UK P&I Club heeft een checklijst opgesteld met richtlijnen ten behoeve van het omgaan met verstekelingen en het voorkomen ervan. De checklist kun je hier inzien.

Terug>>>
William Boothstraat 2-2
8861 TL Harlingen
The Netherlands
+31 (0)517-431077
info@roodbovengroen.nl