What's new?

In onze nieuws updates staan de laatste ontwikkelingen vermeld die voor onze klanten van belang zijn om te weten. De onderwerpen zijn kort en bondig geformuleerd en worden per email rechtstreeks naar de ontvanger verzonden. Wilt u ook deze ISM newsupdate ontvangen? Stuur dan uw verzoek aan: info@roodbovengroen.com. Voor het gemak hebben wij onderstaand de ISM newsupdate archieven beschikbaar gesteld.

ISM NEWS UPDATE NR.81

  • Verslechterde situatie op de middellandse zee
  • Ademperslucht bescherming
  • Infractieprocedure inzake regeling zeilschepen beeindigd
  • Stageplek gezocht

VERSLECHTERDE SITUATIE OP DE MIDDELLANDSE ZEE
De Middellandse Zee blijft een risicogebied voor schepen. Niet alleen zijn de problemen met bootvluchtelingen nog steeds actueel. Ook de instabiele situatie in Libië levert gevaarlijke situaties op in het vaargebied tussen Italië en Libië.

Dat het gevaarlijk is om in (de buurt van) Libische territoriale wateren te varen, heeft ook de Nederlandse inlichtingendienst laten weten aan het ministerie van IL en T. Zij bevestigen daarmee eerdere waarschuwingen van verschillende Europese landen voor aanvallen van milities op schepen. Het risicogebied bevindt zich in de baai van Sirte, van Benghazi tot Al Burayqah.

De aanvallen beperken zich niet langer tot oorlogsschepen of olietankers. Dat laat een recent voorbeeld met een Turks vrachtschip zien. Het schip TUNA 1 zou volgens de Turkse minister in internationale wateren varen, toen het onder vuur kwam te liggen. De aanval leidde tot de dood van de derde stuurman. Andere crewleden raakten gewond.


ADEMPERSLUCHT BESCHERMING
Aan boord wordt bij trainingen en/of drills geoefend met ademperslucht-bescherming. Het is niet voldoende alleen maar te trainen met het gebruik van de maskers; ook het vullen van de cilinders met perslucht moet aantoonbaar worden geoefend. Is er aan boord geen mogelijkheid om de cilinders te vullen, dan moeten er voldoende reserve-cilinders aan boord zijn. Ook deze regel van SOLAS is van kracht per 1 juli 2014.


INFRACTIEPROCEDURE INZAKE REGELING ZEILSCHEPEN BEEINDIGD
In een bijeenkomst in Brussel op 4 mei heeft de Europese Commissie laten weten dat de infractieprocedure tegen Denemarken definitief beëindigd zal worden. Dat betekent dat de zaak tegen Denemarken omtrent het opleggen van regelgeving op non-conventie schepen, niet aan het Europese Hof zal worden voorgelegd.

De procedure werd opgestart op verzoek van de Nederlandse zeilvloot. Zij is van mening dat de Deense overheid te rigide de Richtlijn 2009/45 oplegt. De reden om de infractieprocedure te beëindigen, is dat de bewijslast in deze zaak bij de Europese Commissie ligt. De Commissie zou moeten bewijzen dat Denemarken zonder aandacht voor veiligheid en schip altijd SOLAS oplegt. De praktijk is aantoonbaar anders. Ook is de Nederlands-Deense overeenkomst een reden om de infractie te staken.


STAGEPLEK GEZOCHT
Emil Smits heeft zich gemeld bij Rood Boven Groen. Hij is op zoek naar een schip om zijn laatste 5 maanden stage af te ronden. Na deze 5 maanden is hij in bezit van VBB stuurman <3000 GT. De stage mag ook op een zeegaand zeilschip uitgevoerd worden, zolang het maar een erkend stagebedrijf betreft. De CV van Emil is op te vragen bij RBG. Daarmee komt vooreerst een einde aan de langslepende kwestie.

Terug>>>
William Boothstraat 2-2
8861 TL Harlingen
The Netherlands
+31 (0)517-431077
info@roodbovengroen.nl