What's new?

In onze nieuws updates staan de laatste ontwikkelingen vermeld die voor onze klanten van belang zijn om te weten. De onderwerpen zijn kort en bondig geformuleerd en worden per email rechtstreeks naar de ontvanger verzonden. Wilt u ook deze ISM newsupdate ontvangen? Stuur dan uw verzoek aan: info@roodbovengroen.com. Voor het gemak hebben wij onderstaand de ISM newsupdate archieven beschikbaar gesteld.

ISM NEWS UPDATE NR.74

  • Keuring tel- en registratie-systeem volgens richtlijn EU 98/41
  • Informatiebulleting STCW Manilla wijzigingen

KEURING TEL- EN REGISTRATIE-SYSTEEM VOLGENS RICHTLIJN EU 98/41
Veel rederijen hebben onlangs een brief van ILT ontvangen waarin vermeld wordt dat alle schepen die met meer dan 12 passagiers en meer dan 20 mijl vanaf de haven van vertrek varen een tel- en registratiesysteem volgens richtlijn EU 98/41 éénmalig moeten laten keuren. RBG heeft met ILT afgesproken dat het systeem dat door de zeilschepen van de ISM Company Rood Boven Groen wordt gebruikt voor al deze schepen in één keer gekeurd kan worden. Wel zal voor elk schip een aanvraagformulier ingediend moeten worden. Het ISM systeem van RBG dient op enkele kleine punten te worden aangepast, voordat RBG tot keuring over kan gaan.
Voor de schepen die een ISM-pakket bij RBG hebben zullen er naar verwachting geen extra kosten aan het keuringstraject verbonden zijn. Wij zullen iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

INFORMATIEBULLETIN STCW MANILLA-WIJZIGINGEN
Sinds de invoering van de nieuwe zeevaartbemanningswetgeving is er ook een nieuwe versie van het Informatiebulletin STCW Manilla-wijzigingen door ILT uitgegeven. Hierin staat veel informatie over de veranderingen rond trainingen en vaarbevoegdheidsbewijzen. Wij raden iedereen aan hiervan kennis te nemen. De nieuwste versie is te downloaden via de RBG website: (deze download is komen te vervallen)

Terug>>>
William Boothstraat 2-2
8861 TL Harlingen
The Netherlands
+31 (0)517-431077
info@roodbovengroen.nl