What's new?

In onze nieuws updates staan de laatste ontwikkelingen vermeld die voor onze klanten van belang zijn om te weten. De onderwerpen zijn kort en bondig geformuleerd en worden per email rechtstreeks naar de ontvanger verzonden. Wilt u ook deze ISM newsupdate ontvangen? Stuur dan uw verzoek aan: info@roodbovengroen.com. Voor het gemak hebben wij onderstaand de ISM newsupdate archieven beschikbaar gesteld.

ISM NEWS UPDATE NR.70

  • Monsterboekje nieuwe stijl
  • Bridge navigational watch alarm system (BNWA) voor bestaande schepen

MONSTERBOEKJE NIEUWE STIJL
Onlangs is het KIWA begonnen met het afgeven van een nieuw monsterboekje. Hierin zitten nog een aantal onvolkomenheden. Rood Boven Groen heeft daarover een aantal vragen en opmerkingen bij het KIWA neergelegd.
Ons advies is om eerst pagina 28 en 29 van het nieuwe monsterboekje te bestuderen alvorens iets in te vullen.

Nieuwe Wet zeevarenden toch niet in werking op 1 mei a.s.
De inspectie heeft van het Ministerie bericht gekregen dat het inwerkingtredingsbesluit nog niet door de Koning bekrachtigd is. De Wet zeevarenden en onderliggende regelgeving zal daarom niet in werking treden op 1 mei. Een nieuwe datum is nog niet bekend gemaakt.

BRIDGE NAVIGATIONAL WATCH ALARM SYSTEM (BNWA) VOOR BESTAANDE SCHEPEN
Vanaf het eerste survey na 1 juli 2014 wordt het BNWA verplicht voor schepen > 150 < 500 GT die een stuurautomaat hebben. Voor schepen > 500 GT was dit al verplicht sinds het eerste survey na 1 juli 2013.

Terug>>>
William Boothstraat 2-2
8861 TL Harlingen
The Netherlands
+31 (0)517-431077
info@roodbovengroen.nl