What's new?

In onze nieuws updates staan de laatste ontwikkelingen vermeld die voor onze klanten van belang zijn om te weten. De onderwerpen zijn kort en bondig geformuleerd en worden per email rechtstreeks naar de ontvanger verzonden. Wilt u ook deze ISM newsupdate ontvangen? Stuur dan uw verzoek aan: info@roodbovengroen.com. Voor het gemak hebben wij onderstaand de ISM newsupdate archieven beschikbaar gesteld.

ISM NEWS UPDATE NR.71

  • Nieuwe wet zeevarenden van kracht per 3 mei 2014

NIEUWE WET ZEEVARENDEN VAN KRACHT VANAF 3 MEI 2014

De nieuwe Wet zeevarenden en onderliggende regelgeving is uiteindelijk op 3 mei 2014 in werking getreden. De nieuwe wet- en regelgeving is op 2 mei in de Staatscourant gepubliceerd.
Een van de wijzigingen is dat de 40 metergrens in de vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeilvaart is vervallen. De 500 GT grens blijft bestaan.
Wij zullen op een later tijdstip uitvoeriger berichten over de overige wijzigingen die deze nieuwe wetgeving met zich meebrengt.

Terug>>>
William Boothstraat 2-2
8861 TL Harlingen
The Netherlands
+31 (0)517-431077
info@roodbovengroen.nl