iso certified
Nederlands English
iso certified
Tallships Offshore Boegspriet Reddingsboot Sleepboot IJs
Nederlands English

In deze news update 95, 21 November 2017


Onderwerpen in deze ISM News update:

1. Crowd management training online
2. Vertrek Jan Dijkstra
3. Nieuwe IMO Guidelines ter voorkoming van
ongelukken bij Lifeboat oefeningen
4. IMO FAL Formulieren
5. Garbage Record Book
6. AVG
 

1. Crowd management training online

We hebben het mogelijk gemaakt om de STCW training
Crowd management (regulations V/2, paragraph 4 and
section A-V/2.1) and Safety training for personnel
providing direct service to passengers in
passenger spaces (regulation V/2, paragraph 5 and
section A-V/2 paragraph 2) online te mogen
aanbieden.
Het reizen naar een trainingslocatie is hierdoor
overbodig geworden, je hebt enkel een computer en
stabiele internetverbinding nodig. Op sommige
schepen hebben we een digitale versie
geinstalleerd waarbij internetverbinding niet meer
nodig is. Nieuwsgierig naar welke trainingen
online worden aangeboden? Kijk op onze website
https.//www.rbg-training.com 
 

2. Vertrek Jan Dijkstra

Vanaf 1 december zal Jan Dijkstra niet langer
werkzaam zijn voor Rood Boven Groen. Ondanks de
goede samenwerking hebben we in de afgelopen
maanden vastgesteld dat de activiteiten van Rood
Boven Groen en de ambitie van Jan niet de juiste
combinatie is. We wensen Jan veel succes met zijn
nieuwe uitdaging, en zullen zoals altijd met het
hele team onze klanten van dienst blijven. Sjoerd
van der Berg, al enkele jaren bekend als
freelancer bij RBG, zal voorlopig de werkzaamheden
van Jan overnemen.
 

3. Nieuwe IMO Guidelines ter voorkoming van
ongelukken bij Lifeboat oefeningen

De IMO heeft nieuwe richtlijnen uitgegeven ter
voorkoming van ongelukken bij Lifeboat drills. Een
van de belangrijkste wijzigingen is dat de fysieke
activeringen van het vrijgavemechanisme van een
lifeboat tijdens de oefening vermeden zou moeten
worden zodat het risico van ongevallen, waar de
crew aan bloot gesteld wordt, is verkleind.
De nieuwe richtlijnen staan vermeld in
MSC.1/Circ.1578, Guidelines on safety during
abandon ship drills using lifeboats met een
speciale bijlage omtrent simulated launching
tijdens een oefening met freefall lifeboats.
Link:http://www.roodbovengroen.com/website/managedMedia/mediaItem/391.pdf
 

4. IMO FAL Formulieren

De IMO heeft aangegeven per 1 januari 2018 nieuwe
FAL formulieren uit te geven. Drie additionele
verklaringen zullen aan deze lijst worden
toegevoegd te weten; security-related information,
advance electronic cargo information voor risico
inventarisatie bij de douane en een advance
notification form voor waste delivery aan de
havenfaciliteiten. De nieuwe formulieren zullen
begin januari beschikbaar zijn via de RBG website
onder downloads.
 

5. Garbage Record Book

In aansluiting op het vorige onderwerp met
betrekking tot waste delivery zal per 1 maart 2018
de nieuwe regelgeving omtrent het Garbage
Management Plan en het Garbage Record Book in
werking treden. Deze wijzigingen zijn vastgelegd
in Resolution MEPC.277.(70).Een belangrijke
wijziging hierin is de nieuwe categorie E-Waste,
oftewel elektronisch afval. Dit zijn defecte en
verouderde elektronische apparaten die overbodig
zijn geworden. In de resolutie vindt u ook de
nieuwe beschrijvingen van het afval en de Record
of Garbage Discharges.
Link:http://www.roodbovengroen.com/website/managedMedia/mediaItem/394.pdf
 

6. AVG

De AVG, Algemene Vordering Gegevensbescherming,
wordt volgend jaar 2018 van kracht. De nadruk van
deze vordering ligt op het aantoonbaar maken dat u
zich aan de wet houdt. Wij adviseren bedrijven dit
goed in hun ISM en/of ISO te implementeren. Indien
gewenst assisteren wij u graag.