iso certified
Nederlands English
iso certified
Reddingsboot Boegspriet IJs Sleepboot Offshore Tallships
Nederlands English
ISM News Update 44, 02-06-2010

Beste ISM'ers,

IVW/KIWA:
Vanaf 1 juni jongstleden kunnen monsterboekjes en vaarbevoegdheden niet meer bij IVW maar bij de KIWA aangevraagd worden:
        
Rijnvaartverklaringen voor de binnenvaart, monsterboeken en vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevaart en de zeevisvaart komen vanaf 1 juni van Kiwa in Rijswijk.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat draagt van die datum een aantal vergunningverlenende taken over aan Kiwa. De keuze voor Kiwa werd in het najaar van 2008 al bekend gemaakt, na een aanbestedingsprocedure. Kiwa gaat de taken uitvoeren namens de minister van Verkeer en Waterstaat. De inspectie zal toezicht houden op de juiste uitvoering daarvan. Het vaststellen van de tarieven blijft voorbehouden aan de minister.

Zowel Kiwa als de IVW doen hun uiterste best om de overdracht zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Kiwa gaat de taken uitvoeren onder de naam Kiwa Register B.V. Kiwa is een internationaal kwaliteitszorgbedrijf met diverse activiteiten in een groot aantal marktsectoren.

BRIEF HAVENDIENST KOPENHAGEN:
Martin Duba heeft een brief ontvangen van de havendienst Kopenhagen. Hierin zeggen zij dat ieder passagiersschip zich voorafgaand aan een bezoek in een Deense haven hoort aan te melden. In deze brief geven zij ook uitleg over wat zij onder passagiersschepen verstaan. De BBZ is bezig met de behandeling van deze brief, het is dus nog even afwachten wat de uiteindelijke uitkomst hiervan is.

OVEREENKOMST DUITSLAND DENEMARKEN:
Duitsland en Denemarken hebben een bilaterale overeenkomst gesloten betreft het varen op de Flensburger Förde. Deze overeenkomst geldt alleen voor Duitse en Deense schepen die als Traditionsschiff varen. In deze overeenkomst word niet over Nederland of over de Nederlandse schepen gesproken. De BBZ is op de hoogte van deze overeenkomst en hebben de EC hiervan op de hoogte gebracht.

Wij wensen iedereen een goede aanloop naar de Kielerwoche en veel zeil plezier.

Met vriendelijke groet,

Stephan en Greetje