iso certified
Nederlands English
iso certified
Offshore Reddingsboot Sleepboot IJs Boegspriet Tallships
Nederlands English
ISM News Update 20, 29-01-2009

Beste ISM'ers,

aansluitend op de nieuwsbrief van de BBZ willen wij jullie graag via deze weg het nieuws doorgeven, wat wij middels veel email wisselingen met Hendrik Boland, IVW en DGTL hebben ontvangen.

Please don't shoot the messenger:


Beste Stephan,

Gisteren hebben wij als RH overleg gehad met IVW over de certificering voor dit jaar en de mogelijke taakverdeling. IVW is er nog niet helemaal uit en is in overleg met het ministerie hoe om te gaan met keuring of de advisering van IVW door RH. Jammer, dat dit dilemma al jaren bekend is en dat er nu nog over gedacht moet worden.
Zij hebben beloofd om volgende week een brief met informatie te zullen sturen aan de scheepseigenaren.
Bij onderstaande vragen kan ik dus alleen een enkel antwoord geven en dan nog onder voorbehoud.

Groeten,

Hendrik Boland

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: ROOD BOVEN GROEN [mailto:info@roodbovengroen.com]
Verzonden: vrijdag 23 januari 2009 23:18
Aan: Hendrik Boland
Onderwerp: Fwd: Certificering

Beste Hendrik,

onderstaande vragen heb ik vandaag aan IVW/DGTL verstuurd.

- waar blijft de informatie hoe nu verder te gaan? Antwoord HB: IVW heeft volgende week een brief aangekondigd.

- gemaakte contracten van ondernemers met agenten zijn komen te vervallen, omdat of de certificaten zijn vervallen of omdat certificaten veranderd zijn naar Declaration. Wie dekt de schade?

- Hoe groot is de kans dat de SPS Code blijft bestaan voor NL schepen? Antwoord HB: Er is gisteren alleen over 98/18 en Solas gesproken

- Komt er dit jaar wel een EU98/18 Certificaat of wordt het een Declaration voor iedereen? Antwoord HB: Certificaat voor schepen > 24 m, Declaration door RH voor bestaande schepen < 24 m

- Wat zijn de veranderingen betr. uitrusting en bemanning voor 2009? Dit ivm de investeringen. Antwoord HB: Dit is afhankelijk van het gekozen inspectie regiem

- Komt er in 2010 weer een nieuwe/onverwachte certificeringronde?

- Moeten de schepen opnieuw in kaart gebracht worden en moeten de ondernemers hier weer voor betalen? Antwoord HB: Niet in kaart brengen, wel voor keuringen. Mogelijk gaat RH de “normale” keuring volgens Blauwe of Witte Rules doen en zal IVW de keuring voor 98/18 of Solas doen.

- Hoe leggen wij de situatie uit naar het ISM klassebureau BV? De Artemis heeft vandaag een NC gehad wegens verlopen certificaten.

Ik hoop dat jij iets met deze vragen kunt, ik weet zeker dat jij deze naar de gebruikelijke taal bij IVW/DGTL kunt vertalen.

Graag verneem ik van jou wat de uitkomst van jullie gesprek is.

Hartelijk dank en wel te rusten,

Stephan