iso certified
Nederlands English
iso certified
Reddingsboot IJs Tallships Sleepboot Offshore Boegspriet
Nederlands English
ISM News Update 28, 07-04-2009

Beste ISM'ers,

Onderstaand de informatie, die wij vandaag door Monique Touw hebben ontvangen. Waarschijnlijk heeft de een of ander deze email al direct van Monique gehad, maar voor de volledigheid willen wij graag iedereen op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,

Stephan en Betty

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Beste STAN -leden, STP leden,

We hebben de schriftelijke goedkeuring van IVW ontvangen. Tevens hebben we de procedure voor het waarmerken van de programma's afgesproken en een pad naar de toekomst.

2009
Voor 2009 geeft IVW alleen tijdelijke certificaten af. Bijgesloten vinden jullie het titelblad, die we graag zo spoedig mogelijk ingevuld (Name, Call Sign, Owner) retour ontvangen. IVW zal die waarmerken en aan ons terug sturen. Jullie ontvangen dan van ons de door IVW gewaarmerkte versie van het STP, de verklaring van Bureau Veritas, de licentie overeenkomst met de STAN,  en de certificaten van de Train de Trainer. De schepen die aan de Race of the Classics meedoen ontvangen de pakketten in Rotterdam, dan wel Amsterdam (op de 19 april). Schepen die niet meedoen, ontvangen het pakket per post, uiterlijk op de 19 april.
We gaan het STP met de daarbij behorende verklaringen en certificaten aanbieden aan de inspecties van Denemarken en Duitsland. We verwachten daarmee support te krijgen voor het STP en de schepen die daaraan voldoen. Afwachten is natuurlijk of zij zich iets zullen aantrekken van de verklaring van BV. We verwachten van wel, aangezien dat een onafhankelijke instantie is. 

2010
IVW heeft aangegeven dat zij met een gedeelte van de IMO resolutie niet uit de voeten kunnen, en dan gaat het met name om de invulling van het begrip Seafarer Skills. Tevens is IVW aan het kijken hoe zij Training Programma's moet beoordelen voor niet zeilschepen. IVW wil komen tot een set criteria die voor alle schepen gaan gelden, dit is ook de reden om een tijdelijk certificaat af te geven. (voor alle duidelijkheid het tijdelijke heeft dus niets te maken met de kwaliteit van ons programma, welke ze positief beoordeeld hebben). We hebben in mei een vervolg afspraak (samen met Paul van Ommen van de BBZ) om die criteria verder te gaan definiëren. De werkgroep blijft voorlopig nog aan en we zullen jullie op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

STP Wijzigingen, Registratie, Logboek(je) Het STP heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Belangrijkste is dat de onderwerpen gesplits zijn in de volgende categorieën: safety, seafarer skills, social skills. Dat is dus zowel in hoofdstuk 2, waar de lesinhoud aanbod komt als in hoofdstuk 3, waar de instructie kaarten voor de bemanning staan. Onveranderd is het feit dat het een keuze is om de sociale vaardigheden onderdeel van sail training te laten zijn. Alleen uitleg over de de onderwerpen safety en seafarer skills is dus voldoende. Tevens hebben we bij de safety onderwerpen op aanwijzing van IVW een tijdsindicatie aangegeven. Die methodiek komt vanuit het onderwijs en is inmiddels algemeen aanvaard; we zullen in de toekomst ook een tijdsindicatie moeten gaan aangeven bij de overige onderwerpen.
We hebben met de aanwezigen in de eerste training gesproken over de registratie van het STP aan boord. Handigst en leukste is als de deelnemers een logboekje krijgen aan het einde van de reis. Dat logboek (waarin we de Safety onderwerpen en de seafarer skills zullen verwerken) zullen we zo spoedig mogelijk maken en naar jullie opsturen. Ik wil dat voor kostprijs doen. Om de kostprijs te kunnen bepalen, hebben we natuurlijk aantallen nodig. Kunnen jullie aangeven welk aantal jullie in 2009 willen bestellen? Ik wil jullie ook vragen om dat met het titel blad naar ons op te sturen, zodat we de offertes kunnen aanvragen.

Als jullie vragen en of opmerkingen hebben, hoor ik het graag.

Groetjes,

Monique