iso certified
Nederlands English
iso certified
Tallships Sleepboot Offshore Boegspriet IJs Reddingsboot
Nederlands English
ISM News Update 2, 23-02-2008

Beste ISM'ers,

de laatste nieuwsbrief van de BBZ heeft duidelijk gemaakt, dat iedereen een keuze moet maken, voor welke certificering zijn schip in aanmerking komt.
Hierdoor is voor sommigen ook de wettelijke verplichting voor het invoeren van een officiële ISM Certificering komen te vervallen.


OPZEGGING ISM

Wij hebben begrip voor iedereen, die uit voorzorg een ISM Certificering door ROOD BOVEN GROEN aangevraagd hebben en nu door de wetswijziging van hun voornemen afzien. Voor diegenen, welke niet door willen gaan met het ISM traject, brengen wij daarom alleen de reeds gemaakte uren in rekening. Dit ongeacht of er een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen.
De schepen, welke inofficieel met het ROOD BOVEN GROEN ISM door willen gaan om te oefenen of om gereed te zijn voor evt wetswijzigingen, betalen een eenmalig bedrag. Dit is inclusief de meegeleverde KOS versie, maar zij ontvangen verder geen ondersteuning, audits en/of certificaten. Er worden ook geen gemaakte uren in rekening gebracht. Mochten deze schepen later besluiten, om toch over te gaan tot officiële certificering, worden de kosten voor het KOS, Training Program en SMS in mindering gebracht.
Dit betekent, dat niets van de ROOD BOVEN GROEN ISM CD verder officieel gebruikt mag worden of aan derden gegeven mag worden. Wij hopen hiermee op jullie begrip en medewerking.


KOS

Het door ROOD BOVEN GROEN ontwikkelde Kapiteins ondersteunend beslissingssysteem, wat verplicht is voor de certificering EU98/18, is door Register Holland goed gekeurd. Echter heeft Register Holland te kennen gegeven, dat dit alleen kan, indien er ook een officiële ISM certificering aanwezig is. Zonder officiële ISM certificering behoud RH het recht, om samen met IVW tijdens de EU 98/18 keuring naar de drills en oefeningen te kijken en het KOS te controleren op volledigheid. Wij werken echter aan een certificering van RH en IVW, om zelf de benodigde drills en oefeningen aan boord af te kunnen nemen.
Voor niet ISM gecertificeerde schepen zal het KOS plus RBG certificaat te koop.


SOLAS SPECIAL PURPOSE SHIP TRAINING PROGRAM

Op dit moment zijn wij druk aan het werk, om voor de schepen welke doorgaan met het ROOD BOVEN GROEN ISM, een "training program" te ontwikkelen. Hierbij denken wij, dat het handigste is om een raamwerk te leveren, dat door ieder schip zelf uitgewerkt wordt. Het Training Program kent geen normen binnen de IMO, maar de tekst in de SPS Code geeft wel ruimte voor een individuele aanpak. Wij hopen binnen een week een training program op te kunnen stellen, wat goedgekeurd is door Bureau Veritas en vlekkeloos in het bestaande ISM systeem geïntegreerd kan worden.
Voor niet ISM gecertificeerde schepen zal dit Training Program te koop zijn.


Met vriendelijke groeten,

Stephan Kramer en Betty Glück