iso certified
Nederlands English
iso certified
Offshore IJs Tallships Sleepboot Reddingsboot Boegspriet
Nederlands English
ISM News Update 7, 06-04-2008

Beste ISM'ers,

helaas kunnen wij niet altijd goed nieuws mailen:

VLOTCAPACITEIT:

IVW heeft besloten, om de vlotcapaciteit conform EU98/18 dit jaar al verplicht te stellen. Dit betekend voor iedereen 110% vlotcapaciteit plus een reservevlot met SOLAS B pakket, welk het grootste vlot kan vervangen. Als je dit vlot tijdens de keuring van RH en IVW (nog) niet aan boord hebt, kom je toch in aanmerking voor een EU98/18 certificaat. Immers kun je het extra vlot ook huren tijdens events.


BUREAU VERITAS:

Het goede nieuws is, dat ook BV mee gaat in de verandering van de wetgeving.
Hetgeen betekent, dat iedereen een nieuw Safety Management Certificaat via Rood Boven Groen zal ontvangen, waarop het type of ship aangeduid wordt als Special Purpose in plaats van Passenger/Other Cargo.
Het slechte nieuws is, dat het hoofdkantoor van BV in Parijs besloten heeft, alle deelnemende schepen nu jaarlijks te bezoeken. Dit hoeft geen echte externe audit te zijn, maar zij willen de schepen en hun veiligheids- en milieupolicy beter kunnen volgen, omdat zij gekeurd worden door een niet erkend klassebureau. Hier is het laatste woord nog niet besproken. Rood Boven Groen heeft aangegeven, dat de schepen reeds door twee klassebureaus gekeurd worden, namelijk RH en IVW. Een derde jaarlijkse keuring levert geen extra bijdrage aan de veiligheid, maar verhoogt alleen maar het kostenplaatje. Wordt vervolgd.


COMMUNICATIEVERKLARING:

Tijdens de jaarlijkse keuring door RH en IVW is nu meerdere malen de vraag naar de werktaal aan boord naar voren gekomen. Ook Bureau Veritas heeft ons gevraagd, om het SMS handboek te veranderen (jullie hebben een update ontvangen, of het is/wordt gelijk in de nieuwe versie verwerkt). Om onduidelijkheid te voorkomen, is een aantal jaren geleden hiervoor door IVW de Communicatieverklaring in het leven geroepen. Wij raden iedereen aan, deze verklaring van onze website te downloaden. Nadat deze compleet is ingevuld stuur je de verklaring aan IVW, zij sturen dan een gestempeld exemplaar weer retour. Je kunt ook meerdere talen aangeven als werktaal. Zo heb ik goedgekeurde exemplaren gezien, waarop Duits, Nederlands, Engels en Fries stond! Wij ontvangen dan graag van jullie een kopie van het door IVW gestempelde exemplaar.


ERKENNING EU98/18 CERTIFICAAT BUITENLAND

De MCA in Engeland heeft laten weten, dat "evening-trips" onder ons huidig
EU98/18 certificaat niet toegestaan zijn, omdat daarop vermeld staat "day-trips in european waters". Dit is geen 1 april grap!!!
Piet Slobbe van IVW gaat nu dus op aanvraag alle reeds afgegeven EU98/18 certificaten weer aanpassen naar "not more than 12 hours".


Maar er is ook goed nieuws:

BEMANNINGSRICHTLIJN:

Hans Bogaerts van IVW heeft voor 2008 een nieuwe Bemanningsrichtlijn Zeilvaart opgesteld. Deze kan gedownload worden via onze website. Vooral Table II en Table III geven verlichting op de bestaande bemanningseis.


CERTIFICERING:

Afgelopen week zijn de IDE MIN en de ASTRID aan de ISM Code toegevoegd. Ook zij gefeliciteerd!


Met vriendelijke groeten,

Stephan en Betty