iso certified
Nederlands English
iso certified
IJs Tallships Sleepboot Boegspriet Reddingsboot Offshore
Nederlands English
ISM News Update 9, 30-04-2008

Beste ISM'ers,

terwijl Prins Willem Alexander en Maxima proberen in Franeker op het kunstijs hun knieën te breken, heb ik nog even wat gebabbeld met Hare Majesteit, de Koningin. Ze vindt het allemaal prachtig hier in Frentsjer!


BASIC SAFETY:

Marly van de Stortemelk heeft aangegeven, dat er een groot tekort aan bemanningsleden met Basic Safety Certificaat is. Dit ivm met de nieuwe Safe Mannings van IVW, waarbij tijdens dagtochten EU 98/18 (meer dan 36 gasten) de twee Ratings niet vervangen mogen worden door gasten. Voor de
duidelijkheid:
Rating = lichtmatroos, OS Ordinary Seaman, gezel. Deze heeft Basic Safety, een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst, Monsterboekje en geneeskundige verklaring, maar geen vaarbevoegdheid.
Rating Deck = volmatroos, AB Able Bodied Seaman, gezel deck. Deze heeft Basic Safety, een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst, Monsterboekje en geneeskundige verklaring inkl ogen en oren plus een vaarbevoegdheid (forming part of a navigational watch), welke pas aangevraagd kan worden als minimaal
6 maanden vaartijd behaalt zijn (via monsterboekje of reders verklaring).
Daarom heeft Marly ons gevraagd, om een Basic Safety cursus in Kiel te organiseren voor de Kieler Woche. De Regina Maris heeft reeds aangegeven, dan als trainings- en hospitality schip te kunnen fungeren.
Om deze cursus (zo goedkoop mogelijk) te kunnen organiseren, hebben wij a) minimaal 10 deelnemers nodig (ivm reiskosten
instructeurs) en b) een datum. Wij stellen voor om de cursus op 18, 19 en 20 juni te organiseren.

Wie interesse heeft vragen wij om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen en nu alvast een monsterboekje en medische keuring voor de cursisten te regelen, zodat deze actie vlekkeloos geregeld kan worden.


Keuringsdatum vlotten:

Tijdens een keuring door Rob de Jong van Register Holland en Jan Bekelaar van IVW bleek er onduidelijkheid te zijn, hoeveel tijd het keuringsdatum van reddingsvlotten en HRU's overschreden mag worden. Wij hebben dit uitgezocht en kwamen tot de conclusie, dat iedereen altijd dacht, dat dit 3 maanden is, maar het is echter max 5 maanden. Maar, hiervoor is wel een schriftelijke toestemming van IVW noodzakelijk en kan alleen in dringend noodzakelijke gevallen (als je bijvoorbeeld met je schip in Timboektu ligt). Dus, de keuring van de vlotten, HRU's en zwemvesten moet geregeld zijn voordat het keuringsdatum afloopt (Solas hoofdstk III, Part B, Regulation 19, 8.1.1.).
Er zijn trouwens vlotten, welke vacuüm getrokken en om de twee jaar gekeurd worden, maar wel jaarlijks door een erkend service station visueel geinspecteerd worden.


KOS:

Het Kapiteins Ondersteunend Beslissingsysteem moet conform de nieuwe Safe Mannings aangepast worden voor de EU 98/18 dagvaart (kapitein, 1 rating deck en 2 ratings), mits dit nog niet gebeurd is. Daarbij hoort ook de Musterlijst. Sorry voor het ongemak, wij vinden ook dat de veiligheid in de praktijk belangrijker is dan papier. Maar zeg dat maar tegen een ambtenaar (Douwe Popma over ambtenaren: "Op z'n grafsteen staat - Hier rust 'ie verder - ")


IAMSAR:

Het verplichte boekwerk IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual) is vanaf mei 2008 weer beschikbaar en kan bij de verschillende hydrogr. Instituten en hun leveranciers besteld worden.


Bemanningszaken:

Tijdens het Management Review hebben wij om hulp gevraagd omtrent de problemen tijdens het aanvragen van Vaarbevoegdheden bij IVW. Wij verzoeken iedereen nogmaals vriendelijk ons te steunen dmv aan te geven waar het fout liep vorig jaar en dit jaar, liefst met dossier- en/of aanvraagnummer. Wij zullen ervoor zorgen, dat jullie gegevens anonym blijven.


Nog een prettige koninginnedag en oranje groeten uit Frentsjer,

Stephan en Betty