iso certified
Nederlands English
iso certified
Offshore Tallships Sleepboot Reddingsboot Boegspriet IJs
Nederlands English
ISM News Update 16, 12-10-2008

Beste ISM'ers,

vorige week zijn in Wilhelmshaven de Twister en de Regina Maris langlopend ISM gecertificeerd, vrijdag in Harlingen de Stortemelk. Allen gefeliciteerd.

Masterreview:
Na de tweede externe audit moet een Masterreview aan Rood Boven Groen gestuurd worden. In het deel 2 in SMS pagina 13 punt 7 en 8 vindt je een richtlijn wat dit inhoud. Schepen, welke dit jaar geen externe audit hadden, dienen een masterreview op te maken tegen het einde van het seizoen. Ivm de externe company ISM audit begin november dringt de tijd. Vriendelijk verzoeken wij jullie om hier met spoed aan te werken.

RI & E:
Nog steeds zijn niet alle RI&E 's binnen. Hiervoor geld hetzelfde als bij het Masterreview.

Management Review:
Het Management Review staat nu gepland voor begin maart 2009. Hebben jullie een voorstel locatie/datum?

Datenschutz:
Aan boord van de Stortemelk maakten de (duitse) trainees zich zorgen over de geheimhouding van hun personnlijke data. Hiervoor hebben wij een document in het engels en in het duits opgemaakt, dat hun privacy moet garanderen. Op aanvraag versturen wij deze documenten per mail of per post.

Certificering:
IVW geeft na 1 jan 2009 geen SPS certificaten en de daarbij behorende Exemptions meer af en geen Declaration of Compliance. Ook het laatste Minimum Safe Manning komt hiermee te vervallen. De schepen welke in de winter ook varen, moeten het dus voorlopig met hun EU98/18 en met het CvD (inkl exemptions) doen.
Veel EU98/18  Certificaten vervallen ook op 1 januari 2009, wij raden jullie aan om hiervoor op tijd met IVW contact op te nemen. Ondanks dat het oude safe manning officiël niet meer geldig was, (inhoudelijk meestal hetzelfde) hoop ik dat jullie dit in de ordner "obsolete documents" bewaard hebben, want het wordt met het vervallen van het huidige Safe Manning weer geldig.

AIS:
Als het thuisfront mee wil kijken waar jullie zitten, dan kunnen zij kijken op www.siitech.com en daar klikken op SEE WEB VTS LITE LIFE. Deze site is up to date en ververst om de 2 minuten.

Groeten uit Franeker,

Stephan en Betty