iso certified
Nederlands English
iso certified
Reddingsboot Offshore Sleepboot IJs Tallships Boegspriet
Nederlands English
ISM News Update 1, 09-02-2008

Beste ISM'ers,

via een news update willen wij in de toekomst proberen, om jullie op de hoogte te houden van ontwikkelingen en veranderingen, welke betrekking hebben op het ISM systeem.  De toekomst moet uitwijzen, of dit een werkbaar distributie kanaal is en of iedereen hiermee tevreden is.
 

MANAGEMENT REVIEW


De ISM Code schrijft een jaarlijkse Management Review voor. Alle deelnemers van de DOC houder, in dit geval ROOD BOVEN GROEN, zijn verplicht om hieraan mee te doen. Dit betekent, dat een waarnemer van jullie schip/schepen of jullie zelf aan deze vergadering moeten deelnemen. ROOD BOVEN GROEN op zijn beurt is verplicht om  te rapporteren naar Bureau Veritas. Tijdens dit Management Review worden de Master's Reviews behandelt en word gekeken, of er wijzigingen in het ISM systeem moeten worden aangebracht etc. Het is van groot belang voor jullie om hieraan mee te doen, want op deze wijze houden wij (jullie) het ISM Systeem werkbaar en kunnen evt problemen gelijk doelmatig besproken worden.

Tevens geven wij uitleg over het ISM  systeem in het algemeen en de wettelijke ontwikkelingen (het laatste zal niet meevallen).

Het Management Review 2008 vindt plaats aan boord van de MERCEDES in Urk op 25 april om 19.00 uur.


DEELNEMENDE SCHEPEN

Op dit moment hebben zich 16 schepen bij ROOD BOVEN GROEN aangemeld, om voor begin van het seizoen 2008 ISM gecertificeerd te zijn. Dit betekent, dat wij in totaal 20 schepen binnen ons DOC hebben. Hiermee is onze grens bereikt, om iedereen vakkundig en kwalitatief tijdens het certificeringproces te assisteren. Ieder schip, dat zich nu nog wil opgeven, komt op de wachtlijst. Per schip word dan bekeken, of een certificering dit jaar nog mogelijk is.
Gecertificeerde schepen: ARTEMIS, MERCEDES, ADORNATE, ATLANTIS. Aangemelde schepen: SWAENSBORGH, HENDRIKA BARTELDS, REGINA MARIS, ASTRID, STORTEMELK, TWISTER, ALBERT JOHANNES, JACOB MEINDERT, JAN HYUGEN, MARE FRISIUM, ANTIGUA, IDE MIN, GALLANT, MORGENSTER, TECLA, OBAN.


FINANCIËLE TEGEMOETKOMING VAN IVW

De richtlijn 336/2006 schrijft voor, dat op alle passagiersschepen met meer dan 12 pers op meerdaagse tochten, varende onder EU vlag (dus ook zeilschepen, dit is waar Denemarken zich op beroept) een goedgekeurd veiligheidsmanagement systeem geïmplementeerd moet zijn. IVW heeft verzuimt, om dit op tijd aan hun schepen (klanten) mede te delen en is daarom van plan, om alle nieuw te certificeren schepen een financiële steun te geven. Dit is zeer welkom, maar benadeelt de reeds gecertificeerde schepen. ROOD BOVEN GROEN is nu in onderhandeling met IVW om ook de schepen met SMC, ongeacht hoe lang zij dit al hebben, in aanmerking te laten komen voor een compensatie.PRIJZEN BUREAU VERITAS GRONINGEN EN ROTTERDAM

In november 2007 heeft ROOD BOVEN GROEN een contract met Bureau Veritas Groningen ondertekend, waarin de prijzen van audits en technische inspecties zijn vastgelegd. Hierdoor konden wij de bedragen vaak om de helft terug dringen, mits de audits uitgevoerd worden in het gebied Delfzijl, Kampen, Urk, Harlingen. De technische inspecties in dit gebied zijn gratis, daarbuiten moet ervoor betaald worden. Aangezien de vloot groeit, hebben wij aan Bureau Veritas Rotterdam gevraagd, dezelfde prijzen te hanteren. Voorlopig hebben zij hiermee mondeling ingestemd, maar moeten dit nog intern bespreken. Een kopie van de prijslijst van BV Groningen kan bij ons aangevraagd worden.


SOLAS CERTIFICERING

Het te verwachten SOLAS certificaat biedt uitkomst voor veel schepen, maar brengt ook verplichtingen met zich mee. Een verplichting is een ISM systeem. Bureau Veritas heeft te kennen gegeven, dat een verplicht ISM systeem uitgebreider moet zijn dan het huidige vrijwillige systeem. Verder moet een SOLAS schip ook voldoen aan de ISPS Code en moeten zij een Continious Synopsis Record aan boord hebben. Dit zal hoe dan ook gevolgen hebben voor het ROOD BOVEN GROEN ISM, maar wij hebben Bureau Veritas om uitstel voor een jaar gevraagd, om eerst alle schepen te certificeren en natuurlijk om de wetgeving af te wachten. Hiermee hebben zij ingestemd. Dit betekent helaas niet, dat IVW dit ook zo zal opnemen in het SOLAS Exemption Certificate.

Met vriendelijke groeten,

Stephan & Betty