iso certified
Nederlands English
iso certified
IJs Boegspriet Offshore Reddingsboot Sleepboot Tallships
Nederlands English
ISM News Update nr. 71, 05-05-2014

Beste ISM-ers,
 

Nieuwe Wet zeevarenden van kracht vanaf 3 mei 2014


De nieuwe Wet zeevarenden en onderliggende regelgeving is uiteindelijk op 3 mei 2014 in werking getreden. De nieuwe wet- en regelgeving is op 2 mei in de Staatscourant gepubliceerd.
Een van de wijzigingen is dat de 40 metergrens in de vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeilvaart is vervallen. De 500 GT grens blijft bestaan.
Wij zullen op een later tijdstip uitvoeriger berichten over de overige wijzigingen die deze nieuwe wetgeving met zich meebrengt.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team