iso certified
Nederlands English
iso certified
Boegspriet Reddingsboot Offshore Tallships IJs Sleepboot
Nederlands English

ISM News Update nr.90 – 6 februari 2017


In deze ISM News Update:
 • Medical first aid en Medical care
 • IMO circulaire betreft definitieve invoering STCW Manila Amendments     
 • Non-ISPS verklaring  
 • Polar Code
 • Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers
 • Nieuwe link naar maritieme wetgeving
 

Medical first aid en Medical care

Sinds de invoering van de nieuwe bemanningswetgeving blijkt er nog steeds verwarring te bestaan over de trainingen/certificaten Medical first aid en Medical care. Beide trainingen dienen elke 5 jaar apart herhaald te worden. De Medical first aid training duurt 2 dagen, de Medical care training 3 dagen. De Medical care training dekt NIET de Medical first aid training.
Officieren met een beperkte vaarbevoegdheid kunnen vaak volstaan met de training Medical first aid. Dit hangt o.a. af van de functie en van het vaargebied.
De nieuwste versie van de Gids uitvoering wet zeevarenden (nr. 3.3) geeft nadere uitleg over alle trainingen en is te downloaden van onze website. 
 

IMO circulaire betreft definitieve invoering STCW Manila Amendments     

De IMO heeft een circulaire doen uitgaan waarin Port State Surveyors en Klassebureau’s worden geadviseerd om de 1e helft van 2017 soepel om te gaan met eventuele afwezigheid van de nieuwste STCW documenten (vaarbevoegdheidsbewijzen). Dit omdat nog niet alle overheden de STCW Manila Amendments per 1-1-2017 volledig geïmplementeerd en op orde hebben. Zeevarenden wordt aangeraden om in voorkomende gevallen ervoor te zorgen dat alle vereiste trainingscertificaten wel in orde zijn en de IMO circulaire paraat te houden bij een inspectie.
De IMO circulaire is te downloaden van onze website.
 

Non-ISPS verklaring  

De nieuwe non-ISPS verklaring van ILT voor zeilschepen, geldig tot 1-1-2018, is te downloaden van onze website.
 

Polar Code

Per 1-1-2017 is de Polar Code van kracht geworden voor schepen in de poolgebieden, inclusief Groenland en Spitsbergen. De Polar Code is van toepassing op alle schepen met een Passenger Ship Safety certificaat of een Cargo Ship Safety certificaat, dus in het algemeen schepen vanaf 500 GT en schepen met meer dan 12 passagiers.
De Polar Code omvat een aantal eisen op het gebied van veiligheid en voorkoming van verontreiniging. Deze eisen komen vooral tot uitdrukking in uitbreiding van (veiligheids)uitrusting, training van officieren en constructie-eisen.
Een overzicht van de belangrijkste items en de volledige tekst van de Polar Code zijn te downloaden van onze website.
 

Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers

Er is een nieuwe versie van de Code of Safe Working Practices beschikbaar. Deze is te downloaden van onze website. 
Deze nieuwe versie bevat amendments van oktober 2016  voor de volgende onderdelen:
 • Entry into enclosed spaces;
 • Operation of watertight doors;
 • Scaffolding (steigers);
 • Means of access;
 • Mooring especially small vessels;
 • Handling of chemicals and other substances that can be hazardous to health including health surveillance.
 

Nieuwe link naar maritieme wetgeving

Als vervanging van EasyRules heeft ILT een link beschikbaar gesteld die toegang geeft tot zowel nationale als internationale maritieme wetgeving, het Netherlands Regulatory Framework (NeRF) genoemd: https://puc.overheid.nl/nsi
Er wordt op dit moment hard gewerkt om alle wetgeving volledig up-to-date te krijgen. Vragen, suggesties en opmerkingen over de inhoud kunnen gericht worden aan NeRF-Maritime@ilent.nl .