iso certified
Nederlands English
iso certified
Reddingsboot Tallships Sleepboot Offshore IJs Boegspriet
Nederlands English

Informatie bemanningspapieren


Vanaf 1 januari 2017 is iedere zeevarende verplicht om in het bezit te zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs (VBB) oftewel Certificate of Competency (CoC) conform STCW 2010. Bijgaand een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken bij de aanvraag van een Nederlands VBB onder STCW 2010.
 

Overzicht Vaarbevoegdheden 


Voor een overzicht van alle vaarbevoegdheden en de daarbij vereiste opleidingen en vaartijd, raadpleegt u de verschillende flowcharts van Rood Boven Groen. Klik op een van onderstaande linken.
 
Flowchart Vaarbevoegdheden Koopvaardij
Flowchart Vaarbevoegdheden Zeilvaart
Flowchart Vaarbevoegdheden Visserij
 


Trainingen 


Refreshers, vijfjaarlijks refresherplicht
Elke zeevarende moet de onderstaande vier veiligheidstrainingen (voor zover vereist voor de betreffende vaarbevoegdheid) elke vijf jaar herhalen door middel van een ‘refresher’ training. De onderstaande trainingen moeten geldig zijn op het moment van een eerste aanvraag, een verlenging of verhoging van een VBB.
 
 1. Basic Safety Training, STCW section A-VI/1
 2. Advanced Firefighting, STCW section A-VI/3
 3. Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats, STCW section A-VI/2
 4. Proficiency in Fast Rescue Boats, STCW section A-VI/2 

Medische trainingen, vijfjaarlijkse herhalingsplicht
Onderstaande medische trainingen zijn vijf jaar geldig. De medische  trainingen zijn gekoppeld aan het VBB. Je moet dus een geldige medische training aanleveren bij de aanvraag van een VBB. 
 
 1. Medical First Aid, STCW section A-VI/4.1
 2. Medical Care, STCW section A-VI/4.2 

Trainingen voor bepaalde koopvaardij-bevoegdheden, geen herhalingsplicht
Onderstaande trainingen moeten tot 1 januari 2017 worden aangetoond bij een aanvraag van een VBB.
 
 1. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), STCW section A-II/2 (voor nautische bevoegdheden)
 2. Radar Navigation, STCW section A-II/1 & A-II/2 (voor nautische bevoegdheden)
 3. High Voltage STCW section A-III/1 & A-III/2 (voor werktuigkundige bevoegdheden)
   
NB Een diploma/bekwaamheidsbewijs mag niet ouder zijn dan 4 jaar bij de eerste aanvraag van een VBB.

 

Verlengen, verhogen of vernieuwen  van een vaarbevoegdheidsbewijs

 
Verlengen van een vaarbevoegdheidsbewijs
Voor het verlengen van een VBB moet je behoud van competentie aantonen. Dit doe je door bevoegd gevaren vaartijd aan te tonen. Dus vaartijd in het bezit van een geldig VBB voor de betreffende functie. De vereiste hoeveelheid vaartijd is als volgt:
 
 • Voor een officiersbevoegdheid in de Koopvaardij en voor Alle zeilschepen: 360 dagen in de afgelopen vijf jaar óf 90 dagen in het afgelopen half jaar
 • Voor een officiersbevoegdheid Zeilschepen < 500 GT: 180 dagen (= 1 seizoen) in de afgelopen 5 jaar, of 90 dagen (= ½ seizoen) in het afgelopen half jaar 
 • Bij een verlenging van een vaarbevoegdheidsbewijs is de vaartijd in verschillende bedrijfstakken uitwisselbaar, mits er in een relevante functie is gevaren.
 
Verhogen van een vaarbevoegdheidsbewijs
Het verhogen van een vaarbevoegdheidsbewijs is mogelijk door het volgen van een training of opleiding en/of het aantonen van vaartijd. Bij het verhogen van een vaarbevoegdheidsbewijs is vaartijd slechts deels uitwisselbaar: minimaal 90 dagen vaartijd moeten in de nieuwe bedrijfstak worden opgedaan.
 
NB. Elke opleiding kent een maximaal haalbare bevoegdheid. In de flowcharts staan de mogelijkheden duidelijk aangegeven.
 
Vernieuwen van een verlopen vaarbevoegdheidsbewijs
Als een vaarbevoegdheidsbewijs minder dan 5 jaar geleden verlopen is en er onvoldoende bevoegd gevaren vaartijd in de afgelopen 5 jaar kan worden aangetoond, kan deze alleen vernieuwd worden op de volgende manieren:
 
 • 90 dagen boven de sterkte varen in een vergelijkbare functie
 • Behalen van een nieuw diploma, eventueel volgens een EVC-procedure (Eerder Verworven Competentie -procedure) 

Als VBB meer dan 5 jaar geleden verlopen is
 
 • Behalen van een nieuw diploma, eventueel volgens een EVC-procedure én
 • Opnieuw volgen van de gehele veiligheidstrainingen. 
 
NB. In bepaalde gevallen kan iemand met te weinig vaartijd zich beroepen op vervangende diensttijd en/of vergelijkbare functies.

 

Specifieke zeilvaart zaken 

 
 1. Het diploma Stuurman Zeilschepen van de Enkhuizer Zeevaartschool is een kennisbewijs. In combinatie met de vereiste zes maanden stage en een afgetekend stageboek geeft dit recht op een VBB Officer in charge of a navigational watch sailing ships
 2. Vaarbevoegdheden voor zeilschepen < 500 GT vallen onder de Regeling bemanning zeegaande zeilschepen
 3. Vaarbevoegdheden voor zeilschepen >  500 GT vallen onder het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart