iso certified
Nederlands English
iso certified
Sleepboot IJs Tallships Boegspriet Reddingsboot Offshore
Nederlands English
ISM News Update 55, 9-1-2012

Allereerst wensen wij iedereen voor 2012 een geweldig vaarseizoen toe.

Herinnering opfriscursus regelgeving
Zoals al in onze vorige news update gemeld, organiseert Fokko Snoek van Quality Sailing op 13 en 20 januari 2012 te Enkhuizen een 2-daagse "opfriscursus", waarin alle nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving voor de zeezeilvaart behandeld worden. Meer informatie over de cursus staat op www.qualitysailing.nl. RBG en Fokko dragen samen 50 euro bij aan het cursusgeld (van 195 euro) van eigenaren en kapiteins/stuurlieden van alle zeilschepen die bij de ISM Company RBG zijn aangesloten.

Basic Safety training
Van 14 t/m 17 februari a.s. organiseren wij weer een basic safety training.
Inschrijven kan tot 30 januari a.s.

NON-ISPS verklaring
Op de website van RBG, onder downloads, is de nieuwe non-isps verklaring voor 2012 met alle scheepsnamen te downloaden.

Controle op rusturen en alcohol consumptie door Port State Control
In het kader van de Manilla Amendments zal PSC vanaf 1 januari 2012 wereldwijd nauwgezet gaan controleren op de nieuwe regels voor rusturen en alcoholconsumptie.
Zeevarenden moeten per 24 uur minimaal 10 uur rust en per 7 x 24 uur minimaal 77 uur rust krijgen en tevens bevestigen dat hun rusturen correct genoteerd zijn.
In het bloed mag maximaal 0,05% alcohol aantoonbaar zijn.
Een overzicht van de invoerdata van de Manilla Amendments is te vinden op onze website onder Downloads: Manilla Amendments invoerdata.
Op het registreren van werk- en rusttijden zullen we uitgebreider ingaan tijdens het komende Management Review.

Voordelige cursussen bij ma-co Hamburg
Ma-Co te Hamburg geeft de cursussen Survival-craft & rescue boat, Advanced Fire Fighting en Medical Care Refresher tegen gunstige tarieven. Voor de drie cursussen samen geldt een extra gunstige pakketprijs.
Zie de website: www.ma-co.de.
Bij deelname aan de AFF cursus controleert Ma-Co of de juiste codes op je Basic Safety certificaat vermeld staan. Er moet staan: A-VI/1. Er blijken in het verleden certificaten met verkeerde codes te zijn afgegeven. Neem in dat geval contact op met de instantie die het certificaat heeft afgegeven en vraag om een certificaat met de juiste code.

Voorval met douane in Emden
Enkele schepen kregen tijdens een kerstmarkt in december in Emden bezoek van de douane. Deze kwam met de mededeling dat met accijnsvrije gasolie niet lang mocht worden stil gelegen. Er zou hiervoor 1 euro per liter tankinhoud moeten worden afgerekend. Na uren onderhandelen besloot de douane de claim in te trekken, omdat de schepen geen gebruik maakten van een generator, maar aan de walstroom lagen.
Het voorval is gemeld aan de BBZ.

Verzekeringscertificaat
Vanaf 1-1-2012 eisen alle EU havens van alle schepen > 300 GRT dat zij een Engelstalig certificaat aan boord hebben als bewijs dat het schip een P&I verzekering heeft afgesloten. Dit certificaat dient door de leverancier van de verzekering te worden afgegeven en moet de volgende gegevens bevatten:
scheepsnaam, IMO-nummer, port of registry, naam en vestigingsplaats scheepseigenaar, type en duur van de verzekering, naam en vestigingsplaats van de leverancier van de verzekering.

Hartelijke groeten,

Het RBG Team