iso certified
Nederlands English
iso certified
Boegspriet Tallships Offshore Reddingsboot Sleepboot IJs
Nederlands English
ISM News update nr. 56, 6-2-2012

Master reviews
Van een aantal schepen hebben wij nog geen Master Review 2011 ontvangen. Graag ontvangen wij deze z.s.m. in verband met de voorbereiding van het komende Management Review.

De volgende nieuwe downloads staan op de RBG website:

- Ten behoeve van het bijhouden van de werk- en rusttijden en de planning van werkzaamheden aan boord: de excelbladen Resting hours en Working arrangements. Deze registratie is al enige tijd verplicht onder de Arbo-wet en wordt straks ook verplicht via het MLC.

- Een aanvulling op EU 2009/45: amendment 2010/36 EC.

- Safety committee guidelines: In het kader van de nasleep rond de ramp met de Costa Concordia en de te verwachten aanscherping van de regelgeving voor passagiersschepen raden we schepen die een safety committee hebben aan gebruik te maken van deze richtlijnen.

Marpol V
O.a. naar aanleiding van een controle in Duitsland willen we jullie erop wijzen dat elk schip verplicht is om een Marpol V sticker, waarop staat welk afval wel en niet overboord mag en waar, voor alle opvarenden goed zichtbaar aan boord te hebben.
Op 12 januari j.l. hebben wij jullie een universele sewage lozingstabel in Exel-vorm toegestuurd. Wij adviseren jullie deze zelf in te vullen, te printen en aan boord te bewaren, zodat deze bij de eerstvolgende inspectie door IVW kan worden afgestempeld.
Ter herinnering: schepen ingericht voor het vervoer van meer dan 15 personen moeten tevens een Garbage Management Plan en Garbage Record Book aan boord hebben. Beide zijn te downloaden van de RBG website.

Rectificatie van news update nr. 54 betreft aftekenen van de medicijnlijst
Wettelijk is verplicht dat de kapitein deze lijst na controle aftekent, waarna visering door het klassebureau of IVW plaatsvindt. De controle zelf mag wel worden uitbesteed aan degene die belast is met de medische zorg.

Omdat er soms onduidelijk is welke scheepspapieren wel en niet naar RBG gestuurd moeten worden, volgt hieronder een lijst van certificaten die wij graag van elk schip willen ontvangen:

- Meetbrief of uittreksel hiervan
- Zeebrief of Certificate of Registry
- RH/klassecertificaat
- Load-line certificaat incl. 1 endorsement RH
- CvD incl. 3 endorsements RH en eventuele exemptions
- Exemption certificate MOB boat
- EU 2009/45 = Passenger Ship Safety Certificate incl. eventuele exemptions
- Special Purpose Ship Certificate incl. 3 endorsements IVW incl. event. exemptions
- Minimum Safe Manning
- Sewage (Int.Sewage Poll.Prev.Cert.) incl. 1 endorsement
- Declaration of Compliance (IOPP – oil pollution) incl. 1 endorsement RH
- SMC incl. 1 of meer endorsements BV
- IAPP (Int.Air Poll.Prev.Cert.) indien van toepassing (> 400 GT)
- bijgewerkte C15 na ontvangst alle certificaten (minimaal 1 x per jaar) of
- Marad update (maandelijks)

AED training
Vorige week heeft RBG met een aantal van haar medewerkers een reanimatie- en AED-training gehad. (AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.) Tijdens de training werd duidelijk dat er in de praktijk bij een calamiteit kostbare tijd verloren kan gaan bij het zoeken naar een AED in de buurt. RBG is op zoek gegaan naar een oplossing en heeft een erg handige app gevonden waarmee je in een oogwenk de dichtstbijzijnde AED kunt lokaliseren. AED4.EU is een door de Radboud Universiteit ontwikkelde app die gebruik maakt van een onafhankelijke database.

Hartelijke groeten,
het RBG Team