iso certified
Nederlands English
iso certified
Reddingsboot Tallships IJs Sleepboot Offshore Boegspriet
Nederlands English
ISM News Update 58, 16 mei 2012

Vaartijd Zeilvaart - Koopvaardij uitwisselbaar
Het KIWA heeft ons laten weten dat vaartijd behaald op zeilschepen en in de koopvaardij uitwisselbaar is voor verlenging of verhoging van een vaarbevoegdheidsbewijs. In het Besluit Zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart wordt namelijk niet vermeldt of vaartijd op een zeilschip of op een koopvaardijschip moet worden behaald. Let wel: in deze regeling wordt alleen gesproken over dienstjaren (365 dagen). Voor verlenging van een vaarbevoegdheid voor zeilschepen groter dan 40 meter of voor de koopvaardij moet 1 dienstjaar in de 5 jaar behaald worden.
N.B. In de Regeling bemanning zeegaande zeilschepen (die van toepassing is op zeilschepen tot 40 meter) is bepaald dat vaartijd in seizoenen (van 180 dagen) behaald mag worden. Deze vaartijd moet dan weer wel op zeilschepen behaald zijn.

Bunkerprocedure IOPP - MARPOL
Schepen met een IOPP certificaat (vanaf 400 GT) dienen hun oliemonsters minimaal 12 maanden en hun bunkernotes 3 jaar te bewaren. E.e.a. is bepaald in Marpol 73/78 Annex VI.

Garbage - Marpol V
Op de RBG website is een poster van de US Coastgard te downloaden, waarop is aangegeven welk afval wel en niet overboord mag. Alle schepen zijn verplicht een dergelijke poster op een goed zichtbare plaats aan boord aan te plakken. Overigens zijn er diverse uitvoeringen van een dergelijke poster in de handel verkrijgbaar.

Spoedaanvraag bemanningspapieren
Onlangs heeft het KIWA voor RBG een spoedaanvraag voor 2 vaarbevoegdheden rating deck binnen 6,5 uur afgehandeld en ter plaatse afgeleverd. Aan deze expres service zijn uiteraard wel extra kosten verbonden.
Het KIWA is vanaf 15 mei j.l. gestart met een nieuw digitaal systeem voor de aanvraag van bemanningspapieren. Hierin is de mogelijkheid van een spoedaanvraag (afgifte binnen 48 uur) opgenomen. Toegang tot dit systeem is mogelijk met behulp van DigiD of e-herkenning. RBG heeft de toegang tot dit nieuwe systeem voorbereid en is er klaar voor.

Focus op passenger ship safety in 2013
De Paris MoU heeft een urgente noodzaak vastgesteld om meer toezicht te houden op veiligheid op passagierschepen. Een en ander natuurlijk ook als gevolg van het tragische ongeluk met de Costa Concordia. Hiervoor zal het "Harmonized Verification Programme" (HAVEP) tijdens operationele controles in 2013 ingezet worden. Het HAVEP zal een looptijd krijgen van 12 maanden, gedurende welke periode de Port State Control officers er extra op zullen letten of de noodoefeningen aan boord gehouden worden in overeenstemming met de regelgeving. De detentie-ratio van passagierschepen is toegenomen in 2011 tot 4,4%, vergeleken met 1,6% in 2010 en 2009.

Werk- en rusttijden
Nogmaals willen wij jullie wijzen op de noodzaak om de werk- en rusttijden aan boord bij te houden. Tijdens een audit vertelde een surveyor ons het volgende voorval: bij een ongeval kon een verzekeringsmaatschappij aantonen dat de werk- en rusttijden niet goed bijgehouden waren, waarna zij de claim afwezen wegens fatique!
Excel-bestanden voor het bijhouden van werk- en rusttijden staan onder downloads op onze website.

Hartelijke groeten van

het RBG Team