iso certified
Nederlands English
iso certified
IJs Tallships Reddingsboot Boegspriet Offshore Sleepboot
Nederlands English
ISM News update nr.59, 16-07-2012

Speerpunt PSC controles op brandveiligheid
Paris MOU en Tokyo MOU hebben aangekondigd dat van 1 september t/m 30 november 2012 alle Port State controles extra gericht zullen zijn op alle items rond brandveiligheid (dus constructie, brandbeveiliging, branddetectie en brandblusmiddelen). De controles zullen plaatsvinden tijdens de reguliere PS controles, aan de hand van een daartoe opgestelde checklist. De checklist staat op onze website onder Downloads, afdeling Zeevaart algemeen.

Crisis management and human behaviour training
Op 6 juli 2012 is de training Crisis Management and Human Behaviour van Rood Boven Groen opnieuw goedgekeurd door de Nederlandse Scheepvaart Inspectie. De vernieuwde training is aangepast aan de nieuwste STCW code (as amended 2010 - Manilla Amendments).
Deze training is verplicht voor alle officieren aan boord van passagiersschepen.
Onze zeilschepen zijn hiervan vooralsnog uitgezonderd (zie het Minimum Safe Manning).
Graag bedanken wij de deelnemers van onze ISM schepen voor hun vrijwillige deelname om de keuring van deze training mede mogelijk te maken.

ECDIS
Onderstaande koppeling geeft rechtstreeks toegang tot de informatie van ILT over het wat en hoe van de verplichtingen rond ECDIS:
http://www.ilent.nl/english/merchant_shipping/ship_owners_dutch_flag/developments/ecdis/
Kort samengevat:
ECDIS wordt verplicht voor passagiersschepen > 500 ton. Als er ECDIS gebruikt wordt moet dit voldoen aan bepaalde richtlijnen.
Op dit moment is er geen wettelijke basis waarop een goedgekeurde ECDIS training vereist kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van de scheepseigenaar dat haar officieren van de wacht een "effectieve ECDIS training" krijgen. In de nabije toekomst zal het gebruik van ECDIS in de nautische opleidingen geïntegreerd worden.

Onderzoek Costa Concordia
Onlangs is een onderzoek over het ongeluk met de Costa Concordia gepubliceerd dat de navigatorisch-organisatorische kant van de zaak belicht. Het rapport is te vinden via de onderstaande link:
http://www.enav-international.com/wosmedia/273/costaconcordiaanatomyofanorganisationalaccident.pdf

Het RBG team wenst jullie goede vaart!