iso certified
Nederlands English
iso certified
Boegspriet Offshore Sleepboot Tallships Reddingsboot IJs
Nederlands English
ISM News Update 48, 17-01-2011

Beste ISM'ers,

ISM prijzen:
Door de groei van RBG naar de koopvaardijsector kunnen wij ook dit jaar de ISM prijzen voor de zeilschepen hetzelfde houden als in de voorgaande jaren, wij hebben alleen een inflatie correctie toegepast conform de CPI index van dec 2010. De prijslijst 2011 is als attachment toegevoegd.

Verandering Oliejournaal:
Per 1 januari 2011 is de wetgeving voor het bijhouden van het oliejournaal veranderd, echter alleen voor olietankers > 150 ton en alle schepen > 400 ton (Marpol grens). Voor degenen welke vrijwillig een oliejournaal bij houden, kan gekeken worden op http://193.176.223.26/easyrulesweb/LegContentViewer.aspx?ArchiveId=108203&DomainId=7

SPS Sail Training Manual:
Ons SPS Sail Training Manual was geldig tot 31 dec 2010 in afwachting van de verdere eisen van IVW. Deze zijn begin dec 2010 naar ons gestuurd. Inhoudelijk zijn er wat kleine veranderingen, maar IVW eist dat Seafaring skills zoals vereist in de 2008 SPS-code conform de norm van de STCW-code section A-II/4, Mandatory minimum requirements for certification of ratings forming part of a navigational watch, gehanteerd worden. Eigenlijk goed nieuws, echter is de laatste norm, namelijk Basic Safety, niet komen te vervallen! Dus het Manual gaat (onnodig) toch weer groter van omvang worden. Wij zijn bezig dit te implementeren, er gaan weer uren in zitten plus keuringskosten etc dus ook kosten voor ons. Maar afhankelijk van de souplesse van IVW, hoop ik dit te kunnen beperken tot een eenmalige bijdrage van € 50,- per schip. Wie dus via RBG een Sail Training Manual aangeschaft heeft, moet met boven vermelde extra kosten rekening houden.

Bureau Veritas jaarlijkse (additional) audits:
Er ligt een draft-versie van Mark de Vries en Wim Verschuure voor het hoofdkantoor van BV Parijs, waarin duidelijk gemaakt wordt, waarom de jaarlijkse audits overbodig zijn. Wij hebben grote hoop dat met ingang van dit jaar al een regeling getroffen kan worden, waardoor iedereen in de gebruikelijke 2,5 jaar window zijn externe audits kan doen. Let op, dit geld niet voor alle schepen!!!! Degenen die vorig jaar verlengde audits aan boord hadden en meer dan 2 NC's komen hiervoor niet in aanmerking!

Verplicht ISM:
Sinds november 2011 is RBG nu ook in bezit van een "officieel" DOC voor verplichte ISM certificering van twee van de deelnemende schepen (varende in gebied B onder 2009/45). Dit was alleen mogelijk door de inzet van BV, en moest IVW toch wat water bij de wijn doen. Wij gaan de DOC kosten echter scheiden tussen de "verplichte" en de "vrijwillige schepen".

Verandering bij RBG:
Greetje Koster heeft besloten om per 1 maart 2011 te stoppen bij RBG. Haar vervangster is Deike Meijer. Deike was samen met haar man Jan eigenaar van de Hestia en kent hierdoor de vloot grotendeels, maar kent door haar ervaring als zelfstandig ondernemer zeker de klappen van de zweep binnen de jungle van de Nederlandse wetgeving voor de zeezeilvaart.

Met vriendelijke groet,

Stephan, Deike, Greetje, Janke