iso certified
Nederlands English
iso certified
IJs Boegspriet Reddingsboot Offshore Sleepboot Tallships
Nederlands English

ISM News Update 49, 14-02-2011

Beste ISM’ers,

Auditplanning:
Graag zouden wij deze week van de schepen willen horen wat hun voorkeursdata zijn voor de interne audits zodat wij hiermee rekening kunnen houden met onze planning. Zouden jullie hierover contact met ons willen opnemen? Dit kan natuurlijk per telefoon of per mail.

Management Review:
Voor dat iedereen weer gaat varen willen wij graag de Management Review als evaluatie van het ISM jaar 2010 organiseren op 30 maart 2011. Ieder schip is verplicht om één vertegenwoordiger per schip naar deze samenkomst te sturen.
Alle reders en/of kapiteins/vertegenwoordiger zijn welkom. Als iemand zijn schip voor deze vergadering ter beschikking wil stellen, horen wij dit graag. Om iedereen een beetje tegemoet te komen, zal de Management Review het liefst ergens in het midden van het land plaatsvinden.

Reddingsvesten voor zware personen:
Een SOLAS eis is dat er voldoende reddingsvesten aan boord zijn voor zware personen. Hieronder wordt verstaan: personen tot 140 kg en/of een borstomvang tot 175 cm. Weliswaar is deze regel nog niet in EU 2009/45 opgenomen, maar het advies is om hierop voorbereid te zijn en alvast te zorgen dat 10% van het aantal reddingsvesten aan deze eis voldoet.

Kompas stellen in Kiel:
Via de Aphrodite kregen wij de tip dat je bij de loodsenbroederschap in Kiel/Holtenau je kompas voordelig kunt laten stellen. Het adres is:
Lotsenbrüderschaft, NO-Kanal/Kiel/Lübeck/Flensburg, Schleuseninsel 14,
D-24159 KIEL, tel. +49(0)431/362858, holtenaupilot@kielpilot.de

Benamingen monsterboekje:
Om bij aanvragen van vaarbevoegdheden via het KIWA verwarring te voorkomen, adviseren wij om gebruik te maken van de volgende functiebenamingen bij het invullen van de monsterboekjes: service, rating, ratingdeck, officer of master. Wanneer twee functies tegelijk genoemd worden (b.v. service/rating) zal deze vaartijd slechts voor de helft meetellen voor elk van beide functies. Bij een aanvraag voor rating deck hoort men naast het monsterboekje, medische keuring en Basic Safety 180 dagen AAN DEK gevaren te hebben.

Op naam stellen non-ISPS verklaring:
Via enkele schepen is het bericht gekomen dat het Oberhafenambt Hamburg van de schepen een op naam gestelde non-ISPS verklaring verlangt. Over deze kwestie is al enige tijd overleg gaande tussen Paul van Ommen en het Oberhafenambt, maar hieruit is tot op heden nog geen oplossing voortgekomen.
Een op naam gestelde non-ISPS verklaring is aan te vragen via I&M (het voormalige IVW) d.m.v. het formulier "Aanvullende certificaten" o.v.v. "niet ISPS plichtig verklaring" tegen het standaard tarief van 202 euro. Wij kunnen deze aanvraag ook voor jullie doen.

Load line boekje:
Via Register Holland hebben wij de volgende informatie binnengekregen over het “load line” boekje: Citaat Hinco Veenstra:
In de LOAD LINES, Consolidated edition, 2005, is aangegeven aan welke eisen het schip moet voldoen om een uitwateringsmerk te krijgen.
In Chapter II, regulation 10 (al in part 1 uit 1966) staat wat er aan de gezagvoerder moet worden geleverd, onder de titel:
"CONDITIONS OF ASSIGNMENT OF FREEBOARD". Dit "record" is de weergave van alle relevante artikelen die volgen.
Dit "record of conditions of assignment" dienen ter beschikking te zijn voor de kapitein (Master). Dus, aan boord van het schip.
In sommige rapporten is een noot toegevoegd: "TO BE AVAILABLE ON BOARD OF THE VESSEL".
In principe zou dit ReCALL (=vrijboord rapport) bij alle schepen (met een
ICLL) aan boord moeten bestaan. Als dit document ontbreekt zou je kunnen overwegen een kopie bij IVW op te vragen, maar ik weet niet of zij hier blij van worden. Vanaf een bepaalde datum (die ik nog niet boven water heb) is RH deze rapporten gaan samenstellen, en zijn ze door IVW gekeurd. Dus vanaf die datum zit het ook in ons archief.
Voor het schip, waar ik naar dit record vroeg, heb ik een kopie van IVW ontvangen en aan de eigenaar toegestuurd, dus daar is het probleem opgelost.
Dit jaar gaan we bij alle zeeschepen er eens naar informeren, we zullen het certificaat er niet om tegenhouden. Zodat we een beeld hebben van welk soort schip (blauwe-, witterules, kleiner dan 150GT, groter dan 24m, etc) het ooit wel heeft ontvangen en welke niet. Dan kunnen we daarna proberen ze weer boven water te toveren als ze echt onvindbaar zijn aan boord, bij de eigenaar, bij de vorige eigenaar etc. Opnieuw opmaken is voor RH geen eis, zolang er niets aan het schip is gewijzigd tov de loadline conventie. 

KIWA berekent 19% btw over haar diensten:
De aanvraag van diverse vergunningen (zoals monsterboekje, vaarbevoegdheden
e.d.) is in de loop van 2010 uitbesteed aan het KIWA. Omdat KIWA N.V.
zelfstandig een economische activiteit verricht is deze belastingplichtig voor de omzetbelasting. Dit heeft tot gevolg dat wij de 19%, die het KIWA aan ons berekent, moeten doorberekenen aan onze klanten.

Toelichting medische uitrusting:
Op onze website staat een nieuwe toelichting op het gebruik van de medische uitrusting van zeeschepen. Er is geen medisch certificaat meer vereist, mits de kapitein een volledige lijst van medicijnen en verbruik en houdbaarheidsdata bijhoudt.

Met vriendelijke groet,

Het RBG Team