iso certified
Nederlands English
iso certified
Tallships IJs Offshore Sleepboot Boegspriet Reddingsboot
Nederlands English
ISM News Update 51, 07-07-2011

Verhuizing kantoor Rood Boven Groen:
Op 11 mei 2011 heeft Rood Boven Groen haar kantoor verhuisd naar een ruimer onderkomen. Hierdoor is ook het vaste telefoonnummer op die datum gewijzigd.
Ons nieuwe adres en telefoonnummer zijn: William Boothstraat 2-2, 8861 TL Harlingen, tel. 0517 431077. Het faxnummer en noodnummer zijn ongewijzigd.

Marad licentie:
Iedereen die gebruik maakt van Marad dient eraan te denken dat de licentie hiervoor jaarlijks moet worden vernieuwd. Je kunt hiervoor contact opnemen met Pieter van Urk van Marasoft.

Tabel lozingshoeveelheden volgens Marpol:
Schepen moeten een tabel aan boord hebben waaruit blijkt met welke snelheid zij welke hoeveelheid sewage mogen lozen. Dit hoort bij het Sewage certificaat. Informatie over de laatste aanpassingen en de lozingshoeveelheden met voorbeeld van een tabel zijn te vinden op onze website onder Downloads (Sewage disposal Marpol en Lozingshoeveelheden sewage)

Uitkomsten Management Review:
Schepen met ISM moeten kunnen bewijzen dat de uitkomsten van het Management Review aan boord ook daadwerkelijk besproken en geïmplementeerd zijn. Dit kan bijvoorbeeld via het Safety Committee.

Oil Record book:
In 2011 is het Oil Record Book gewijzigd. De wijzigingen en de richtlijnen voor het gebruik van het Oil Record Book zijn te vinden op onze website onder Downloads
(Wijzigingen Oil Record Book 2011 en Richtlijnen gebruik Oil Record Book).

Overzicht vaarbevoegdheden:
Om overzicht te krijgen in de brei van regels, diploma's en vaartijd ten behoeve van een vaarbevoegdheidsbewijs, heeft Rood Boven Groen een flowchart opgesteld.  Geinteresseerden kunnen deze downloaden van onze website (Overzicht vaarbevoegdheden). Aan de inhoud van de flowchart kunnen geen rechten worden ontleend.

Vaarbevoegdheidsbewijzen zonder 40 meter beperking:
Bij een aanvraag voor verlenging van een vaarbevoegdheidbewijs "Master sailing ships < 500 GT" kwam het KIWA erachter dat er enige vaarbevoegdheidsbewijzen (uitgegeven in de periode ca. 2006-2009) in omloop zijn waarbij ten onrechte de 40 meter beperking is weggevallen. In voorkomende gevallen zal bij de verlenging van een dergelijk vaarbevoegdheidsbewijs de 40 metergrens weer worden toegepast, terwijl de houder hier mogelijk geen rekening mee had gehouden.

Wij wensen jullie een behouden vaart.

Met vriendelijke groet,

Het RBG Team