iso certified
Nederlands English
iso certified
IJs Reddingsboot Sleepboot Tallships Boegspriet Offshore
Nederlands English
ISM News Update 52, 31-08-2011

Beste ISM'ers,

Sewage table:
Naar aanleiding van een Observation die een schip tijdens een audit van Bureau Veritas kreeg, wijzen wij alle schepen erop dat het wettelijk verplicht is een tabel aan boord te hebben waarin de toegestane sewage lozingshoeveelheden zijn opgenomen. Een voorbeeld van zo'n tabel is te downloaden van onze website onder downloads:http://www.roodbovengroen.com/website/managedMedia/mediaItem/78.pdf (Sewage table MEPC 157/55). Bewaar de tabel bij het International Sewage Pollution Prevention Certificate!

Management review:
Ook kwam tijdens een externe audit naar voren dat schepen moeten bewijzen dat zij de uitkomsten van het management review besproken en geïmplementeerd hebben, b.v. via de Safety Committee. Overigens moeten schepen met 5 of meer crewleden op de crewlist een Safety Committee hebben.

Afspraken voor audits:
De agenda voor het najaar is al behoorlijk vol gelopen. Wij raden iedereen aan om ons z.s.m. te bellen voor een afspraak voor de in- en externe audit.

C19 opsturen:
Het vaarseizoen is voor de meeste schepen ruim over de helft. Toch hebben wij nog bijna geen C19's (Ships Reports) ontvangen. Dit kan een goed teken zijn, maar het zou ook kunnen dat er nog enkele C19's gemaakt moeten worden of nog niet naar RBG zijn opgestuurd. Graag ontvangen wij deze z.s.m.

Tijdelijke oplossing voor 40 metergrens in vaarbevoegdheidsbewijzen:
Sinds KIWA de vaardocumenten uitgeeft staat er op de meeste vaarbevoegdheden voor de zeilvaart op zee, dat deze beperkt zijn tot 40 meter scheepslengte. Die lengtegrens, afkomstig uit de Regeling Bemanning Zeegaande Zeilschepen, correspondeerde nog met de oude Blauwe en Witte Rules. Sinds in 2004 de lengtegrens voor nieuwe schepen is vervangen door een inhoudsgrens (500GT), is deze echter gedateerd.
Sinds die tijd zijn er namelijk ook zeilschepen in de vaart gekomen die langer zijn dan 40 meter. Deze zijn nu dus moeilijk te bemannen.
Stuurlieden die voor het van kracht worden van de nieuwe Zeevaartbemanningswet (februari 2002) al een bevoegdheid hadden, zijn overigens niet beperkt tot de 40 meter grens en natuurlijk zij die de aanvullende modules (advanced fire fighting, radarnavigator en voor de kapitein scheepsmanagement) hebben gevolgd mogen ook op de langere schepen varen.
Eigenaren van zeilschepen langer dan 40 meter (en minder dan 500GT) kunnen nu voor hun bemanning een dispensatie aanvragen bij het KIWA. Het beste kan daarvoor contact worden opgenomen met Ronald Arkensteijn of Paul Ras van het KIWA. De dispensatie wordt voorlopig afgegeven tot eind 2011. De leges hiervoor bedragen 300 euro. De tijdelijkheid houdt verband met de revisie van de Zeevaartbemanningswet die nu in gang is gezet.
Rood Boven Groen kan deze aanvraag desgewenst verzorgen.

ECDIS-training en STCW Manilla Amendments:
Onder het gewijzigde STCW (“STCW 2010”), dat op 1-1-2012 in werking treedt, wordt training in ECDIS (Electronic Chart Display Information System) een verplichting voor het verkrijgen van een vaarbevoegdheid als kapitein, stuurman of maritiem officier. Er gaat een overgangstermijn gelden tot 1-1-2017 om aan deze eis te voldoen.
De Nederlandse overheid streeft ernaar dat vanaf de zomer van 2013 vaarbevoegdheidsbewijzen kunnen worden aangevraagd/afgegeven conform STCW 2010. Voor deze “stcw 2010” vbb’s zal inderdaad een bewijs van training in ECDIS moeten worden overlegd (ECDIS wordt vanaf 2013 ook onderdeel van de schoolopleiding). Tot 2017 kunnen ook nog vbb’s worden aangevraagd conform de huidige normen (dus zonder ECDIS), maar deze zullen een looptijd krijgen tot uiterlijk 1-1-2017.
Ter informatie: de verplichting om een ECDIS systeem aan boord te hebben wordt voor passagiersschepen verplicht vanaf 1-7-2012 en voor vrachtschepen >3000 GT vanaf 1-7-2014.

Met vriendelijke groet,

het RBG Team