iso certified
Nederlands English
iso certified
Offshore Reddingsboot Tallships Sleepboot IJs Boegspriet
Nederlands English
ISM News Update 54, 10-11-2011

ISM News Updates op website:
In het vervolg zullen alle ISM News Updates terug te lezen zijn op onze website. Alle voorgaande News Updates vanaf 2008 staan er inmiddels al op.

Nieuw DOC en extern audit regime:
Op 2 september j.l. heeft RBG haar externe renewal DOC audit voor cargo ship en haar externe initial audit voor Passenger Ship gehad zonder een enkele Observation of Non-conformity. Mede hierdoor is het gelukt om de meeste schepen te laten overgaan naar 2,5 jaarlijkse externe audits. Alle betrokkenen hebben hierover eerder al een e-mail ontvangen.
Een van de voorwaarden voor dit nieuwe regime is, dat RBG wel haar interne audits op de schepen 2 x per jaar blijft afnemen. De rapporten hiervan moet RBG naar Bureau Veritas opsturen, om door een externe auditor te laten analyseren. Ook moet RBG het Management Review samen met een eigen analyse van de prestaties van de schepen ter beoordeling naar BV sturen.

Opfriscursus wet- en regelgeving zeezeilvaart:
Fokko Snoek van Quality Sailing uit Enkhuizen verzorgt op 13 en 20 januari 2012 een 2-daagse "opfriscursus", waarin alle nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving voor de zeezeilvaart behandeld worden.
Deze cursus is bedoeld om de kennis van eigenaren, bemanningen en andere betrokkenen weer op peil te brengen. Daarbij ligt de nadruk op hoe in de dagelijkse praktijk aan boord met deze voorschriften omgegaan kan worden om problemen (boetes, aanhoudingen) bij controles te voorkomen.
Meer informatie over deze cursus is te vinden op www.qualitysailing.nl
Omdat RBG het van groot belang acht dat zoveel mogelijk ISM zeilschepen aan deze cursus deelnemen, hebben RBG en Fokko besloten om samen 50 Euro bij te dragen aan het cursusgeld (ad 195 euro) van de eigenaren en kapiteins/stuurlieden van alle zeilschepen die bij de ISM Company RBG zijn aangesloten.

Geen sms-jes naar vaste telefoonnummer van RBG sturen:
Dit seizoen heeft RBG op haar vaste telefoon enkele keren een gesproken sms-bericht ontvangen betreft het aantal opvarenden e.d. Wij willen jullie vragen om de sms-jes altijd alleen naar ons mobiele nummer (06-26122758) te sturen, zodat we deze kunnen teruglezen en digitaal opslaan.

Geneesmiddelenlijst aftekenen:
Wij lieten jullie al eerder weten dat het tegenwoordig niet meer verplicht is om jaarlijks bij de medicijnkist een certificaat te hebben, mits de voorraad op een lijst wordt bijgehouden.
Wel wordt degene die aan boord belast is met de medische zorg geacht de lijst na controle jaarlijks af te tekenen.

Hartelijke groeten,

het RBG team