iso certified
Nederlands English
iso certified
Reddingsboot Tallships Offshore Boegspriet IJs Sleepboot
Nederlands English
ISM News Update 18, 04-12-2008

Beste,

Inmiddels hebben wij ook onze jaarlijkse BV audit gehad en wij willen jullie met deze e-mail op de hoogte brengen welke punten naar voren zijn gekomen:

- Volgens de procedure in het SMS wordt aangegeven dat alleen “gecertificeerde” bemanning op de crewlist komt te staan. Bij een steekproef door BV tijdens de audit werd vastgesteld dat dit afgelopen seizoen niet altijd bij alle schepen het geval was. Hiervoor hebben wij een observation gekregen.
Bijv. koks en servicepersoneel, die in vaste dienst zijn, moeten minimaal in bezit van een medische keuring en een monsterboekje zijn (definitie zeevarenden volgens IVW). Mocht dit voor welke reden dan ook niet het geval zijn, mogen deze bemanningsleden niet op de crewlist staan, maar alleen op de traineelist. Gaat een kok of servicepersoneel voor een paar dagen of dagtochten mee, komen zij ook op de traineelijst te staan.

- Verder heeft BV bekritiseerd, dat nog steeds niet alle maintenance checklists specifiek aan de schepen aangepast zijn.
Hiervoor hebben wij een observation gekregen.
Wij verzoeken bij deze alle schepen waar dit het geval is, de C.23 en C.16. in de loop van de wintermaanden (voor begin van het seizoen 2009) aan te passen en aan ons op te sturen (alleen digitaal mogelijk, per e-mail of op een CD). BV zal volgend seizoen niet-aangepaste checklists (C.23 incl. critical Equipment) niet meer accepteren.

In totaal hebben wij 4 observations gekregen, waarvan de 2 boven genoemde direct in samenhang met de schepen staan. De andere 2 observations zijn puur administratief. Voor de 2 boven genoemde observations zal BV volgend jaar NC’s geven, aan de schepen zelf en ook aan ons, indien deze volgend seizoen niet opgelost zijn. Zoals bekend moeten NC’s binnen max. 3 maanden opgelost zijn. Wij vragen dus hier om jullie medewerking.

Om misverstanden te voorkomen, willen wij nog een keer duidelijk maken, dat de twee interne audits per jaar verplicht zijn. Op deze manier hebben wij door Bureau Veritas de goedkeuring gekregen, dat de schepen niet de hele papierwinkel (onderhoudslijsten, rapportage oefeningen, verslagen Safety Committee, etc. ) aan ons op moeten sturen (tijdens het seizoen). Om nog steeds op de hoogte te zijn, hoe de status op de schepen is, houden wij twee interne audits per jaar (één in het voorjaar - één in het najaar). Vanaf 2009, zoals al aangekondigd, komt dan nog een jaarlijkse externe audit door Bureau Veritas erbij. Dit is een eis van Bureau Veritas Parijs, welk wij helaas niet hebben kunnen voorkomen.

Omdat Bureau Veritas ook aan Rood Boven Groen meer en meer eisen stelt (administratief), zien wij ons genoodzaakt, om de DOC bijdrage en de prijs voor het Management Review vanaf 2009 te verhogen. Dit is de eerste prijsverhoging voor het vervolgjaar sinds 2006. Wij zullen jullie hierover begin januari 2009 informeren.

Verder ontvangen wij graag nog de masterreview van een paar schepen (8 in totaal). Iedereen, die niet meer weet of hij de masterreview al heeft ingediend, kan deze informatie altijd bij ons opvragen. Maar wij willen ook nog een keer eraan herinneren, dat de masterreview na iedere interne audit geschreven moet worden (zie SMS-beleidsverklaring). Voor de nieuwe schepen hadden wij een bijzondere regeling. Vanaf volgend jaar geldt voor alle schepen dezelfde regeling. Deadline voor het indienen van de masterreview is vrijdag 19 december 2008.

Helaas hebben wij ook nog niet van alle schepen de RI&E ontvangen (3 in totaal). Ook hierover kunnen jullie ons bellen.

Mochten jullie nog vragen hebben over het een of ander, horen wij dit graag van jullie.

Met vriendelijke groet,

Stephan en Betty